Hledejte

Ilustrační foto Ilustrační foto 

Papež a náboženští představitelé se budou 1. července modlit za Libanon

Cílem dne modliteb, sdílení a ekumenického setkání je znovu zažehnout světlo naděje v zemi, která je sužována vážnou politickou a hospodářskou krizí.

Den modliteb a rozjímání za Libanon, který na 1. července svolal papež František, má pomoci oživit naději a mír v zemi sužované léta trvající politickou, ekonomickou a sociální krizí, která se vyhrotila následkem silného výbuchu v bejrútském přístavu v srpnu 2020, jenž rozvrátil celé město.

Kardinál Leonardo Sandri, prefekt Kongregace pro východní církve, který iniciativu plánovanou na 1. Července předatvil, uvedl, že cílem tohoto dne bude "společná cesta".  Uvedl, že libanonské křesťanské společenství, zastoupené hlavami příslušných církví a církevních společenství, si bude klást otázky, přemýšlet a společně se modlit.  Do Říma tak také přivezou "volání lidu, který je jistě doprovází v modlitbě".

Kardinál Sandri uvedl, že celodenní iniciativa bude mít duchovní charakter a bude zakončena promluvou papeže, která podle něj "bude jistě obsahovat doporučení a výzvy, které vyplynou z celodenních diskusí a které by mohly být důležité pro budoucnost Libanonu".

Arcibiskup Paul Richard Gallagher, vatikánský sekretář pro vztahy se státy, vysvětlil, že se při této příležitosti neočekávají žádní politici, protože z Libanonu přišel návrh, aby se jednalo o ryze "náboženské setkání křesťanských komunit", který Svatý otec přijal.  Arcibiskup Gallagher upozornil, že papež František opakovaně vyjádřil přání navštívit Libanon, ale rád by tak učinil, až země najde řešení politické krize, které však "není na obzoru".   Setkání ve Vatikánu by však podle něj mohlo k tomuto procesu přispět.  V tuto chvíli je "obtížné" předpokládat papežovu cestu do Libanonu do konce roku, pravděpodobnější je však začátek roku příštího, uvedl.

"Pán Bůh má plány pro mír. Společně pro Libanon," zní motto, které vyniká na logu akce z 1. července.  Den začne v 8.30 v Santa Martě přivítáním papeže s představiteli libanonských křesťanských komunit a členy jejich delegací. Následovat bude krátká chvíle modlitby v bazilice svatého Petra.  Po třech oddělených setkáních v různých časových intervalech bude den zakončen projevem papeže Františka v 18 hodin.

Libanon, středomořský stát s 5 miliony obyvatel, má největší podíl křesťanů na Blízkém východě a je jedinou arabskou zemí s křesťanskou hlavou státu. Křesťané tvoří třetinu obyvatelstva.

Papež vyhlásil tento den během nedělní modlitby "Anděl Páně" 30. května a vysvětlil, že cílem je "společně se modlit za dar míru a stability". Vyzval k modlitbám před setkáním, aby Libanon měl "klidnější budoucnost".

(vac)

1. července 2021, 08:39