Hledejte

Sestra Nathalie Becquart, podsekretářka Biskupské synody Sestra Nathalie Becquart, podsekretářka Biskupské synody 

Nathalie Becquart: Bez spirituality není synodality

Sestra Nathalie Becquart, francouzská řeholnice a podsekretářka biskupské synody, se ohlíží za dnem studia a rozjímání o spiritualitě synodality, který se uskutečnil 1. července.

Začaly přípravy na synodu o synodalitě, která bude probíhat v Římě v říjnu 2023. Synodální proces bude slavnostně zahájen ve Vatikánu za přítomnosti Svatého otce ve dnech 9. a 10. října, ale již nyní je čas k reflexi nad některými podstatnými rysy synodního shromáždění. Jedním z nich je spiritualita. 30. dubna papež František v promluvě k delegaci Italské katolické akce připomněl: "Musíme být přesní, když mluvíme o synodalitě, o synodální cestě, není to parlament, synodalita není jen diskuse o problémech, o různých věcech, které jsou ve společnosti. (...) Synodalita nemůže existovat bez Ducha a Duch není bez modlitby".

Jaký smysl má den studia a rozjímání o spiritualitě synodality? Existuje jen jedna spiritualita, nebo můžeme mluvit o různých spiritualitách? – sestra Nathalie odpovídá:

To je otázka, která  si zaslouží zkoumání. Záměrem bylo právě vyjít ze zkušenosti různých spiritualit, protože v církvi je mnoho duchovních rodin, prozkoumat způsob, jakým každá z těchto duchovních rodin prožívá společné rozlišování, jak hledá společenství ke společnému poslání, jímž je synodalita, a odtud vyjít k určení hlavích společných rysů. Bylo to pro nás objevné, protože jedna věc je jistá:  synodalita neexistuje bez spirituality, protože v centru synodality je skutečnost, že kráčíme společně s Kristem a nasloucháme Duchu svatému. Tento duchovní rozměr je tedy skutečně zásadním rozměrem synodality, který musíme nadále prohlubovat.

V rámci příprav na synodu pracuje celá řada různých komisí. Věnuje se některá z nich duchovnímu rozměru? Je-li spiritualita vlastně nezbytnou podmínkou k plodnému uskutečnění synody, jak se to projeví v přípravné fázi synodálního procesu?

V rámci přípravy na příští synodu vznikly čtyři komise: teologická komise komise, metodologická komise a právě 1. července byl dán podnět zahájení práce komise pro spiritualitu, která je v současné době ve stavu zrodu. Ustavena má být rovněž komise pro komunikaci. To všechno má napomoci, aby byl celý synodální proces, celý proces na různých úrovních, prožíván a rozvrhován jako duchovní proces. Úloha komise jasně vyznačuje ústřední linii synodality, kterou je spiritualita, protože bez duchovního procesu neexistuje synoda. Ve skutečnosti totiž jde o proces naslouchání Duchu svatému.

Jaký je vztah mezi historickými kongregacemi a novými církevními a laickými hnutími? Jakým způsobem do tohoto procesu vstupují a co mohou přinést příští synodě?

Duch svatý působí v dějinách tvůrčím způsobem a církev je bohatá na rozmanité zkušenosti, na společenství, z nichž některá existují po staletí. A po II. vatikánském koncilu se také díky vanutí Ducha svatého, který rozvíjí charismata, objevily nové komunity. K účasti na synodě je pozván všechen Boží lid ve své rozmanitosti. Konzultace probíhají zejména prostřednictvím diecézí, biskupských konferencí, ale také různých společenství zasvěceného života, laických hnutí a uznaných nových společenství.

Připravila Adélaïde Patrignani, překl. job

23. července 2021, 12:10