Hledejte

 Fr. Massimo Fusarelli zvolen generálním ministrem řádu menších bratří Fr. Massimo Fusarelli zvolen generálním ministrem řádu menších bratří 

Massimo Giovanni Fusarelli novým generálním ministrem františkán

Novým generálním ministrem řádu menších bratří pro šestileté období 2021-2027 se stal otec Massimo Giovanni Fusarelli. Zprávu o jeho zvolení podal kardinál João Braz de Aviz, prefekt Kongregace pro instituty zasvěceného života a společnosti apoštolského života, který byl papežským delegátem pro letošní generální kapitulu Řádu menších bratří (OFM). V úřadu vystřídá amerického františkána Michaela Anthony Perryho, který stál v čele řádu od roku 2013.

Papež František zaslal novému generálnímu ministru řádu menších bratří blahopřejný telegram, ve kterém jej ujišťuje o svých modlitbách a připojuje přání, aby mu Pán pomáhal a chránil v jeho službě. “Serafínský otec, sv. František, kéž je vám posilou při vedení Jeho bratří,” čteme v závěru papežského telegramu.

Massimo Giovanni Fusarelli se narodil 30. března 1963. S řádem menších bratří se seznámil ve farnosti sv.  Františka v Tivoli a posléze se rozhodl k řeholnímu životu ve františkánském řádu. První sliby složil 30. července 1983. Po ukončení noviciátu studoval filozofii a teologii na Papežském ateneu Antonianum,  kde v roce 1988 získal bakalářský titul z teologie, a později licenciát a následně doktorát z patristické teologie na Patristickém institutu Augustinianum (v roce 1992). V letech 1991-1996 vyučoval patristickou teologii na Institutu náboženských věd na Antonianu. Angažoval se rovněž v pastoraci povolání a mládeže, jak na celonárodní italské úrovni, tak v rámci františkánského řádu. V letech 2003-2009 působil v generální kurii řádu jako generální sekretář pro formaci a studia Řádu menších bratří.

Od roku 2009 do roku 2013 žil na východním okraji Říma, v Torre Angela, v malé komunitě, která se věnuje charitativní práci, prvnímu hlásání evangelia a službě rodinám. Po zemětřesení ve střední Itálii pracoval spolu s dalšími bratry od října 2016 do srpna 2017 mezi lidmi zasaženými touto přírodní katastrofou. Jeho posledním působištěm byla římská farnost San Francesco a Ripa, kde zodpovídal mimo jiné za projekt pro přijímání lidí v nouzi "Ripa dei Settesoli".

(job)

14. července 2021, 13:53