Hledejte

Archivy Kongregace pro svatořečení Archivy Kongregace pro svatořečení 

Lateránská univerzita otevírá kurz pro budoucí postulátory

Papežská lateránská univerzita, ve spolupráci s Kongregrací pro svatořečení a blahořečení, v příštím akademické roce otevře studijní kurz pro budoucí postulátory a spolupracovníky při beatifikačních či kanonizačních řízeních.

Tato služba totiž vyžaduje specifické kompetence a obnáší množství náročné práce. „Lateránská škola pro formaci v kauzách svatořečení“ nyní zájemcům po dvouletém studiu vystaví diplom o dosažené odbornosti, kterou zužitkují při práci postulátora v diecézích, řeholních institutech či na různých úrovních příslušné vatikánské kongregace.

Nový kurz nahradí předchozí jednoleté Studium, které organizovala sama Kongregace pro svatořečení z podnětu sv. Jana Pavla II. od roku 1984 s obdobným cílem odborné teologické, historicko-hagiografické a právnické přípravy v sektoru. Tutéž formaci od nynějška na přání papeže Františka poskytne Lateránská univerzita, která nabídne přednášky z teologie, církevních dějin starověku, středověku a moderní doby, kanonického práva a teologicko-právních základů kanonizované svatosti i z dějin práva v kauzách svatořečení.

(jag)

27. července 2021, 12:36