Hledejte

Ilustrační foto Ilustrační foto 

Guerrero: Rok 2020 byl těžký, ale bilance je lepší než jsme očekávali

Rok poznamenaný pandemickou krizí si vyžádal snížení výdajů všech vatikánských úřadů. Na podporu jejich činnosti ve službě papežskému poslání bylo ve sbírce známé jako “Svatopetrský halíř” vybráno peněz než v minulosti a zároveň bylo poskytnuto více pomoci zemím nejvíce postiženým pandemií. Vyplývá to z konsolidované bilance Svatého stolce, kterou v rozhovoru s Andreou Torniellim, edičním ředitelem vatikánského Úřadu pro sdělovací prostředky, představil jezuita Juan Antonio Guerrero Alves, prefe

"Dobrou zprávou je, že díky vynaloženému úsilí se výsledky velmi přiblížily běžnému roku,“ říká otec Guerrero. "Schodek rozpočtu je o 14,4 milionu eur nižší než v roce 2019: 64,8 milionu eur v roce 2020 oproti 79,2 milionu eur v roce předchozím". Bilance roku 2020 je tedy dokonce „o něco lepší než nejlepší z předpokládaných scénářů" po vypuknutí pandemie.

"Výnos z finančních investic byl však o 51,8 milionu eur nižší a mimořádný zisk byl rovněž o 17,8 milionu eur nižší," uvádí dále. To znamená, že "loňský schodek činil 11,1 milionu eur a letošní 66,3 milionu eur". Zde však hovoříme pouze o rozpočtu Svatého stolce. Vedle toho k Vatikánu patří také další subjekty: Governatorát, tedy správa Vatikánského městského státu, IOR, tzv. Vatikánský banka, a mnoho dalších "včetně nemocnic, nadací, Vatikánského penzijního fondu, Fondu zdravotní péče atd., jejichž závazky a rizika se týkají Svatého stolce... Kdybychom dali všechny tyto subjekty dohromady, bude celkový obraz poněkud horší,“ vzhledem k tomu, že "subjekty Svatého stolce jsou neziskové" a "mnohé z nich bývají ztrátové, protože poskytují služby, které nejsou plně financovány".

Na otázku ohledně pozitivních aspektů Guerrero chválí vatikánské úřady, které "jednaly zodpovědně" a snížily výdaje. Na první pohled se sice může zdát, že poklesly jen málo - z 318 milionů na 314,7 milionu -  ale ve skutečnosti "pokud odečteme finanční náklady, které byly letos kvůli změně směnných kurzů velmi vysoké", klesly "téměř o 26 milionů eur". A byly by ještě nižší, nebýt 6,7 milionu mimořádných výdajů spojených s covidem a dalších 3,5 milionu zahrnutých do běžných výdajů." Jak dále konstatuje prefekt Ekonomického sekretariátu, některé vatikánské úřady nejen snížily vlastní výdaje, ale také zvýšily příspěvky na potřeby místních církví vážně zasažených pandemií.

Rozhovor se dotkl rovněž soudního řízení v souvislosti s kauzou londýnských nemovitostí. "Tento proces se týká minulosti, jakkoli nedávné, přece jen jde o minulost. K chybám může dojít vždycky, ale dnes se mi zdá nemožné, že by se podobné události mohly opakovat... Samotný fakt, že tento proces probíhá, potvrzuje funkčnost vnitřní kontroly: obvinění vzešla zevnitř Vatikánu. Již několik let jdou přijatá opatření správným směrem. Již za Benedikta XVI. začala FIA, dnes ASIF; a papež František pokračuje... Nedávné Motu proprio o ekonomických otázkách zprůhlednilo vatikánskou ekonomiku" a  Moneyval tento pokrok ocenil.

V tomto smyslu je v rozpočtu nejvíce patrné snížení nákladů. "Oproti roku 2019 jsme v různé míře snížili všechny výdajové položky. Snížili jsme výdaje na cesty a akce o 6,2 milionu EUR, což je o 75 % méně než v předchozím roce. Další položka nesprávně nazvaná "komerční" byla snížena o 4,9 milionu euro. Mnoho prací na údržbě bylo odloženo, což vedlo ke snížení výdajů o 4,6 milionu euro. Rovněž nunciatury si  utáhly opasky a snížily své výdaje o 4 miliony euro, stejně jako poradenské služby, které byly sníženy o 1,6 milionu EUR, což je o 19 % méně než v předchozím roce. Jedinou položkou, která se nesnížila, byly daně, zaplacené prakticky ve stejné výši jako v loňském roce (18,8 milionu euro). Kromě toho dodal, že "všichni, kdo sloužíme u Svatého stolce a v institucích s ním spojených, jsme byli požádáni, abychom přinesli oběti, snížili nebo nezvýšili platy.” Prefekt Ekonomického sekretariátu dále nastiňuje, že pro zajištění ekonomické udržitelnosti a papežova rozhodnutí nepropouštět zaměstnance,  bylo by užitečné vytvořit plán s dlouhodobou vizí a sledovat pracovní politiku s programy profesního rozvoje a vzdělávání.

A konečně na otázku, zda byl dokončen převod fondů Státního sekretariátu pod Správu dědictví Apoštolského stolce (APSA), odpovídá jednoznačně: "Rozhodně ano. Tyto prostředky spravuje APSA a jsou již součástí běžného rozpočtu Svatého stolce. Připravuje se prodej londýnské nemovitosti a probíhají právní kroky proti těm, kteří podle našeho názoru poškodili zájmy Svatého stolce. Pokračujeme v procesu, který byl zahájen na státním sekretariátu předtím, než byly finanční prostředky převedeny pod Správu dědictví Apoštolského stolce. V příštím roce budou všechny tyto prostředky součástí rozpočtu... Uvědomujeme si nicméně, že rychlost, s jakou je zákon přijímán, rychlost, s níž je prováděn, a rychlost, s níž se mění zvyky a kultura, jsou velmi rozdílné. Jednou to vyžaduje inteligenci, jindy pevnou vůli a někdy trpělivost," uzavírá Guerrero.

Vatican news

24. července 2021, 14:51