Hledejte

Benedikt XVI. v Německu, září 2011 Benedikt XVI. v Německu, září 2011 

Emeritní papež Benedikt: Učení se musí rozvíjet ve víře a z víry

Emeritní papež Benedikt varuje před ”útěkem k pouhému učení” v náboženském životě. Víra se musí osvědčit a růst v kontaktu s realitou, napsal pro německý časopis Herder Korrespondenz v rozhovoru u příležitosti 70. výročí svého kněžského svěcení.

Věřící člověk se musí sám sebe vždy znovu dotazovat, ověřovat svou víru v realitě každodenního života. Benedikt XVI. se také vrací k radám, které zanechal svým krajanům při své apoštolské návštěvě Německa v roce 2011. Tehdy řekl, že církev se musí stát méně světskou. Při své návštěvě ve Freiburgu použil Heideggerův výraz "odsvětštění", kterým mínil osvobození od dobové podmíněnosti, aby bylo možné vstoupit do svobody víry.  

Benedikt XVI. poukazuje na to, že problém katolicismu v Německu se projevuje i v tom, co je výstižně označováno jako úřední církev. Vzpomíná, že už v roce 1951, když byl kaplanem, vnímal, že víra katolíků, kteří zastávali odpovědné funkce v církvi, je často slabá a jejich postoje rozporuplné, což oslabovalo jejich svědectví. V dnešní církvi je tento problém ještě markantnější. V církevních institucích, jako jsou nemocnice, školy a charity, zastávají vedoucí pozice lidé, kteří nesdílejí poslání církve, a tím diskreditují svědectví těchto institucí. K vyjádření rozporu mezi tím, co je se oficiálně vyžaduje, a tím, v co věříme osobně, byl zaveden pojem úřední církev. Projevuje se to v prohlášeních, za nimiž většinou stojí lidé, pro které je víra pouze čímsi úředním. Benedikt XVI. zdůrazňuje, že to škodí církvi i víře. Dokud se v oficiálních církevních textech bude projevovat pouze úřad, a nikoli srdce a duch, bude odklon od víry pokračovat. Učení se totiž může rozvíjet jedině z víry a ve víře, podotýká emeritní papež Benedikt XVI. v rozhovoru pro Herder Korrespondenz. 

(job)

27. července 2021, 16:16