Hledejte

Graf vyznačující pozici Svatého stolce v oblasti finanční transparentnosti Graf vyznačující pozici Svatého stolce v oblasti finanční transparentnosti 

Raport ASIF 2020: Finanční normy Svatého stolce patří k nejpřísnějším

Finanční dozorčí a informační úřad Svatého stolce (ASIF) zveřejnil rozsáhlý přehled své činnosti za rok 2020. Najdeme v něm analýzu zprávy Moneyvalu vyhodnocující boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu, přehled regulací, ale také informace o vnitřní i mezinárodní spolupráci.

Ze zprávy vyplývá, že současná legislativa Svatého stolce patří ve finanční oblasti a prevenci proti praní  špinavých peněz a financování terorismu, k nejpřísnějším na světě. Potvrzuje rovněž účinnost domácí a mezinárodní spolupráce. V roce 2020 bylo podáno 89 oznámení o podezřelé činnosti, 16 oznámení bylo zasláno Úřadu promotora spravedlnosti. S ostatními vatikánskými orgány bylo vyměněno 49 žádostí o informace, které se týkaly 124 subjektů, což je "výrazný nárůst oproti předchozímu roku, který potvrzuje značnou součinnost mezi institucemi Svatého stolce a Městského státu Vatikán v boji proti trestné činnosti".

Díky dvěma memorandům o porozumění v mezinárodní sféře ASIF vyměnil 58 žádostí o informace se zahraničními finančními zpravodajskými jednotkami (FIU), které se týkaly celkem 196 subjektů a zaslal 19 spontánních sdělení týkajících se dalších 104 subjektů.

(job)

15. července 2021, 15:39