Hledejte

Arménský katholikos Aram I. v rozhovoru s papežem Františkem a libanonským nunciem arcibiskupem Spiterim Arménský katholikos Aram I. v rozhovoru s papežem Františkem a libanonským nunciem arcibiskupem Spiterim 

Aram I: Morální podpora Vatikánu na cestě k ozdravení Libanonu je velmi důležitá

Morální podpora Vatikánu je velmi důležitá. Papež vyslal mezinárodnímu společenství jasný signál, že má brát Libanon vážně, říká Aram I., arménský katholikos Kilikie, jeden z účastníků ekumenického setkání, které probíhalo minulý čtvrtek, 1 července, ve Vatikánu.

O významu dne modliteb a refelexe nad situací Libanonu hovořil s Robertem Attarianem z arménské sekce Vatikánského rozhlasu.

"Setkání křesťanských duchovních vůdců Libanonu ve Vatikánu bylo podle mého názoru přelomovou událostí - nikoliv v politickém smyslu – nýbrž  z hlediska otázky křesťansko-muslimského soužití, neboť tuto  zemi nelze chápat bez koexistence křesťanů a muslimů, která tvoří základ a identitu Libanonu. Přijeli jsme do Vatikánu, abychom s jeho představiteli a zejména s Jeho Svatostí papežem sdíleli bolest, utrpení, naděje a očekávání celého libanonského národa, bez jakéhokoli rozdělování či diskriminace… Nejprve jsme představili současnou situaci v jejích hlavních aspektech, zejména lidskou, sociální a hospodářskou krizi, a do jisté míry také její politické aspekty, a společně jsme hledali co nejefektivnější cesty a prostředky, od kterých se může odvíjet proces obrody. Libanon je nemocný, strašlivě nemocný, proto potřebuje ozdravení,"

řekl arménský katholikos Kilikie. Prvním krokem by podle něho  mělo být zformování nové vlády, jejíž prioritou by bylo řešení sociálně-ekonomických problémů. Libanon prochází stále rostoucí hospodářskou krizí, která vážně dopadá na obyvatelstvo. Aram I. ocenil blízkost papeže Františka a vatikánské setkání označil za “konkrétní projev solidarity a podpory”.

Věřím, že Vatikán může díky své morální autoritě sehrát významnou roli v podpoře Libanonu tím, že připomene mezinárodnímu společenství zásadní význam Libanonu a životně důležitou potřebu nové vlády.  Svatý otec dal mezinárodnímu společenství signál, zejména ve svém závěrečném poselství při ekumenickém obřadu, že má brát Libanon velmi vážně, a politickým autoritám v Libanonu vyslal jasný vzkaz, že nesmějí ignorovat potřeby lidu. Poselství papeže Františka a setkání lze shrnout takto: "Lidé trpí, a proto je třeba všemi prostředky jednat! Nyní je čas, kdy musíme jednat!" Setkání představitelů křesťanských církví ve Vatikánu bylo bylo významným krokem vpřed na cestě k vytržení Libanonu ze současného stavu stagnace a chaosu, který jej ničí, krokem, který ukázal, že proces vedoucí k ozdravení země je imperativem. Musíme se do něho zapojit společně, křesťané i muslimové, političtí a společenští představitelé. A chtěl bych zopakovat, morální podpora Vatikánu je po této stránce velice důležitá” – řekl pro Vatikánský rozhlas arménský katholikos Kilikie Aram I.

(job)

6. července 2021, 15:01