Hledejte

Švýcasrští gardisté před vatikánskou bankou Švýcasrští gardisté před vatikánskou bankou 

Zveřejněna zpráva Moneyval s dobrým posudkem o Vatikánu

Hodnocení Vatikánu ohledně boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu.

Moneyval se poprvé vyjádřil k účinnosti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu, který vede Svatý stolec a Vatikánský městský stát. Hodnocení, které vyplývá z právě zveřejněné zprávy, je pozitivní. Vatikánská jurisdikce získala pět posudků s výsledkem "značné" účinnosti a šest posudků s výsledkem "střední" účinnosti. Zprávu komentuje Carmelo Barbagallo, který vedl vatikánskou delegaci během procesu hodnocení.

Zpráva Moneyval o "recipročním hodnocení" je více než dvousetstránkový dokument, který pravidelně potvrzuje dodržování hlavních mezinárodních norem v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu. "Od té doby, co se Vatikán připojil k Moneyvalu," vysvětluje Barbagallo, "jde o první hodnocení účinnosti. Jednalo se o mimořádně významný test, který dopadl velmi dobře. Ke každému bodu hodnocení efektivity vyjadřuje Moneyval svůj názor rozdělený do čtyř úrovní: "nízká", "střední", "značná" nebo "vysoká" efektivita. Vatikánská jurisdikce získala pět rozsudků o "značné" účinnosti a šest rozsudků o "střední" účinnosti; v žádném z případů nebyl vydán rozsudek o nízké účinnosti".

Aby bylo možné pochopit význam tohoto rozsudku, Barbagallo připomíná, že obecně "až na jednu výjimku Moneyval dosud nevyslovil výsledek s 'vysokou' účinností a že i výsledky se 'značnou' účinností jsou vzácné. Vezměme tedy v úvahu, že vatikánská jurisdikce obdržela rozhodnutí se "značnou" účinností ve velmi důležitých aspektech, a to v oblasti mezinárodní spolupráce, dohledu, finančního systému, právnických osob a boje proti financování terorismu. Mezi mnoha faktory, které vedly k tomuto pozitivnímu výsledku, bych rád zmínil důraznou stimulační a koordinační činnost, kterou prováděl Výbor pro finanční bezpečnost, jemuž předsedá rada pro obecné záležitosti státního sekretariátu," říká vedoucí vatikánského týmu.

Mezi aspekty, na kterých je třeba ještě pracovat, Moneyval uvádí oblast spravedlnosti, zejména rychlost soudních procesů a odrazující účinek rozsudků ve Vatikánu. "Posudek vyjádřený v tomto ohledu - vysvětluje Barbagallo - je s výsledkem střední účinnosti, což znamená, že k dosažení dalšího zlepšení jsou nutná určitá nápravná opatření. Při hodnocení tohoto výsledku je třeba vzít v úvahu, že žádná ze zemí Moneyval, které byly podrobeny poslednímu kolu hodnocení, nezískala lepší hodnocení ("značná" nebo "vysoká" účinnost). Stejná zpráva při zdůraznění nejkritičtějších aspektů, jako je například délka vyšetřování, uznává, že účinnost vatikánské jurisdikce závisí na rychlosti zahraničních jurisdikcí, se kterou poskytují příslušné informace potřebné k dokončení samotného vyšetřování".

"Doporučení uvedená ve zprávě Moneyval týkající se vatikánské jurisdikce jsou pobídkou k tomu, abychom si počínali ještě lépe, vždy udržovali vysokou kvalitu zaměstnaných lidských zdrojů a posilovali činnost všech orgánů zapojených do boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Jsou to návrhy, které Vatikánu pomáhají přispět k tomu, aby se v podmínkách maximální transparentnosti a finanční správnosti realizoval konečný cíl poslání církve," uzavírá Carmelo Barbagallo.

(vac)

9. června 2021, 12:10