Hledejte

Arcibiskup Paul R. Gallagher, vatikánský sekretář pro vztahy se státy Arcibiskup Paul R. Gallagher, vatikánský sekretář pro vztahy se státy 

Vatikán protestuje proti zákonu o homotransfobii

Svatý stolec varoval před kontroverzním návrhem zákona o tzv. homotransfobii, o kterém diskutuje italský parlament. Šéf papežské diplomacie, arcibiskup Paul R. Gallagher, zaslal italskému ministerstvu zahraničí verbální nótu. Podle Vatikánu by přijetí tzv. zákona Zan porušilo práva zaručená konkordátní smlouvou.

Některé obsahy zahrnuté do návrhu zákona o homotransfobii “redukují sovobody garantované katolické církvi”, zejména v otázkách organizace, veřejného kultu, výkonu magisteria a biskupské služby, konstatuje nóta vatikánského státního sekretariátu s odkazem na svobody zakotvené v dohodě revidující Konkordát z roku 1984 (zejména čl. 2, paragrafy 1 a 3).

Dokument upozorňuje, že návrh zákona o homotransfobii, tzv. zákon Zan, ohrožuje mimo jiné právo katolíků a jejich sdružení a organizací na “plnou svobodu shromažďování a vyjádření názoru slovem, písemně i dalšími způsoby”, jak předvídá zmíněný článek konkordátní smlouvy mezi Vatikánem a italským státem. Nóta proto vybízí ke změně formulací této normy.

Italská média věnují pozornost bezprecedentnímu charakteru takového kroku ze strany vatikánské diplomacie. Jeho význam pro Vatikánský rozhlas vysvětlil profesor Cesare Mirabelli, bývalý předseda italského ústavního soudu.

"Dohoda o revizi konkordátu poskytuje církvi práva, která jsou již zaručena samotnou ústavou. Jedná se pouze o posílení ústavních práv. Týká se zejména svobody vzdělávání, svobody vykonávat učitelský úřad církve a svobody vyjadřovat své myšlenky slovem, psanou formou a jinými prostředky. Tyto svobody jsou do jisté míry ohroženy návrhem nového zákona. Nejde tedy o zpochybňování ochrany určitých kategorií osob, protože to je politická volba, kterou má stát právo učinit. Nejedná se o zásah do přijetí zákona, ale o upozornění, že některé aspekty zákona by byly škodlivé a v rozporu se závazky, které stát přijal.”

Jaké aspekty máte na mysli?

"Zejména záruky svobody vyjadřování a svědomí, které mohou být spojeny s antropologickým hodnocením určitých aspektů. Zvláště riskantní je, pokud by ustanovení trestních norem mohlo omezit svobodu projevu a myšlení. V tomto ohledu je verbální nóta Svatého stolce sdělením, které upozorňuje na riziko poškození některých aspektů svobody, které dohoda o revizi konkordátu zaručuje. Nóta tedy nežádá  žádná privilegia."

Jak dodává profesor Mirabelli, veřejná debata k problematičnosti navrhovaného zákona nemlčí a právníci vidí řadu nedostatků.  Poukazuje zejména na nutnost předejít riziku spojenému se zavedením trestněprávního postihu pro vyjádření nebo chování, která plynou z přesvědčení, nejsou nijak agresivní, násilná, ani nepodněcují k nenávisti, ale jiní se na ně mohou odvolávat ve svém jednání. Dalším kritickým bodem je svoboda školství a svoboda výchovy, dodává. Nóta Svatého stolce tedy nechce omezovat záruky pro slabé osoby, lidská důstojnost patří všem bez rozdílu, konstatuje profesor Mirabelli a vatikánskou nótu charakterizuje jako “včasné upozornění na riziko”.

(job)

22. června 2021, 16:47