Hledejte

Robert Schuman (1886-1963) Robert Schuman (1886-1963) 

Robert Schuman, otec evropské jednoty, se stává ctihodným

Papež schválil vyhlášení dekretu, který uznává hrdinské ctnosti francouzského státníka. Uznáním mučednictví bude blahořečeno deset řeholnic, které byly na konci druhé světové války v Polsku zabity sovětskými vojáky.

Církev uznala hrdinské ctnosti Roberta Schumana, jednoho ze zakladatelů evropské jednoty. Francouzský státník se tak stává "ctihodným". Papež František dnes dopoledne přijal kardinála Marcella Semeraro, prefekta Kongregace pro svatořečení, a pověřil dikasterium vyhlášením příslušného dekretu. Spolu se Schumanem, 4 dalšími ctihodnými a 11 budoucími blahoslavenými, včetně 10 řeholnic zabitých z nenávisti k víře v Polsku v roce 1945 během invaze sovětských vojsk.

Schuman v politice jako poslání a službě

Robert Schuman (1886-1963) byl francouzský katolík, který se věnoval politice chápané jako poslání a služba, jako akt poslušnosti Boží vůli, prožívaný v modlitbě a živený každodenní eucharistií. Od 14. září 1940 do 12. dubna 1941 byl zatčen a vězněn gestapem. Podařilo se mu uprchnout a až do konce války se skrýval, většinou se ukrýval v klášterech. Na konci války byl v letech 1945 a 1946 zvolen do Ústavodárného shromáždění, poté jako poslanec zastával významné funkce ve francouzské vládě: ministr financí, předseda Rady, ministr zahraničních věcí, ministr spravedlnosti, stal se morální oporou země a zasadil se o vytvoření společného systému hospodářského a sociálního růstu. Spolu s Konradem Adenauerem a Alcidem De Gasperim je považován za zakladatele sjednocené Evropy. Výsledkem jejich práce byla Římská smlouva z 25. března 1957, která založila Evropské hospodářské společenství. V roce 1958 byl aklamací zvolen prvním předsedou nového Evropského parlamentu. V následujícím roce těžce onemocněl. Protože nemohl pokračovat ve své práci, byl jmenován čestným předsedou Evropského parlamentního shromáždění.  Zemřel 4. září 1963 v Scy-Chazelles (Francie) ve věku 77 let.

Deset sester umučených během sovětské okupace v Polsku

Uznáním mučednictví bude blahořečeno deset řeholnic z Kongregace sester svaté Alžběty, které zahynuly v Polsku během sovětské okupace na konci druhé světové války. Devět z nich je polského původu: Paschalina Jahn, Maria Edelburgis Kubitzki, Maria Rosaria Schilling, Maria Adela Schramm, Maria Sabina Thienel, Maria Sapientia Heymann, Maria Adelheidis Töpfer, Maria Melusja Rybka, Maria Acutina Goldberg. Maria Felicitas Ellmerer se narodila v Německu. Všechny byli brutálně zavražděny vojáky Rudé armády na různých místech mezi únorem a květnem 1945, když vykonávali svou službu péče o nemocné a staré lidi. Věřící je okamžitě považovali za mučedníky. Jejich hroby jsou dodnes cílem četných poutí.

Otec Jeningen, duše mariánské svatyně v Schönenbergu

Mezi další blahoslavené patří německý jezuitský kněz Johann Philipp Jeningen, který žil v 17. století (1642-1704) a dokázal malou kapli zasvěcenou Matce Boží na kopci Schönenberg ve Württemberském vévodství proměnit v oblíbenou mariánskou svatyni, cíl četných poutí.

Mezi dalšími novými ctihodnými je kněz a tři řeholnice

Mezi dalšími ctihodnými jsou:

-        italský kněz Severino Fabriani (1792-1857)

-        ruská řeholnice Angela Rosa Godecká (1861-1937)

-        italská řeholnice Orsola Donati (1849-1935)

-        španělská řeholnice Maria Stella di Gesù (1899-1982)

(VNS)

19. června 2021, 12:22