Hledejte

Ilustrační foto Ilustrační foto 

Probíhá generální shromáždění Papežských misijních děl

Národní ředitelé Papežských misijních děl spolu s hlavní radou této instituce se v těchto dnech (1.- 3.6.) účastní generálního shromáždění, které se kvůli pandemických okolnostem již podruhé koná formou videokonference. Letos se věnuje tématu komunikace a tedy přítomnosti Papežských misijních děl nejenom ve sdělovacích prostředcích, nýbrž také všeobecně v rychle se měnícím světě.

Jak uvedla vatikánská agentura Fides, pandemie Covidu-19 podstatně ovlivnila rovněž činnost Papežských misijních děl, omezila setkávání a mnoho dalších aktivit a především se silně projevila na zdraví a hospodářství četných národů. Prostřednictvím Fondu solidarity, který založil Svatý otec, mohla Papežská misijní díla zmírnit utrpení mnoha lidí ve světě a uspokojit nejnaléhavější potřeby misionářů, aby mohli pokračovat v hlásání evangelia i za takovýchto obtížných podmínek.

Papežská misijní díla doufají v brzké překonání pandemie a připravují se na několik významných událostí, které připadnou na příští rok. Oslaví totiž čtyři století od založení Propaganda fide, dnešní Kongregace pro evangelizaci národů, dvě stě let od vzniku prvního díla – dnešního Papežského misijního díla pro šíření víry, a sto let od povýšení děl na Papežská díla. Kromě toho si připomenou 150. výročí narození blahoslaveného italského misionáře o. Paola Manny, zakladatele Misijní unie kněží, a s velkou pravděpodobností se bude konat rovněž blahořečení Pauliny Jaricotové, zakladatelky Díla šíření víry a živého růžence.

(jag)

2. června 2021, 16:01