Hledejte

Kardinál Pietro Parolin Kardinál Pietro Parolin 

Kardinál Parolin k zákonu o homotransfobii: Svoboda názoru se týká každého

Jsme proti veškerým projevům netolerance nebo nenávisti motivovaným sexuální orientací. Naše obavy se týkají otázky výkladu zákona. – Říká kardinál státní sekretář Pietro Parolin v rozhovoru pro Vatican News na téma, které rozvířilo v těchto dnech veřejnou debatu. Šéf papežské diplomacie zaslal svému italskému protějšku tzv. verbální nótu, upozorňující, že bude-li schválen tzv. zákon Zan o homotransfobii v podobě jakou prošel poslaneckou sněmovnou, dojde porušení některých práv garantovaných kon

“Naše obavy se týkají intepretačních problémů, které by mohly nastat v případě přijetí textu obsahujícího vágní a nejasné formulace, který by přenechával soudní instanci definici toho, co je kriminální čin a co nikoli, aniž by se přitom soudci poskytla nezbytná rozlišovací kritéria - říká vatikánský státní sekretář v rozhovoru pro Vatican News. - Koncept diskriminace zůstává příliš mlhavý. Ve chvíli, kdy chybí adekvátní upřesnění nastává riziko, že budou směšována nejrůznější jednání a trestně stíháno jakoukékoli rozlišení muže a ženy, s následky, které se mohou ukázat paradoxní a kterým je dle našeho náhledu nutné předejít, dokud je čas. Požadavek přesné definice je obzvláště důležitý, protože norma se pohybuje v oblasti trestního práva, v němž – jak známo – musí být přesně určeno, co je dovoleno a co zakázáno.”

Kardinál Parolin dále upřesňuje, že nóta má “preventivní” ráz, upozorňuje na problematické momenty dříve než bude příliš pozdě. Zákon už prošel poslaneckou sněmovnou a nyní míří do senátu. Pokud by Vatikán se svým vyjádřením otálel a vyjádřil se až ke schválenému zákonu, bylo by příliš pozdě. “Svatý stolec by pak mohl být nařčen ze zaviněného mlčení, zejména vzhledem k tomu, že se projednávané téma týká těch aspektů, které jsou předmětem dohody,” dodává kardinál Parolin a zdůrazňuje, že není na místě mluvit o ingerenci. Svatý stolec plně respektuje sekulární stát, “proto byl zvolen nástroj, jakým je verbální nóta, který je prostředkem dialogu v mezinárodních vztazích” – pokračuje vatikánský státní sekretář a oceňuje slova italského premiéra o respektu k ústavním principům a mezinárodním závazkům.

Na spekulace o tom, zda byl s nótou obeznámen papež, odpověděl pro italský deník Il Messaggero děkan kardinálského sboru, kardinál Giovanni Battista Re. Ujistil, že impuls „vyšel od papeže a verbální nóta byla papežem potvrzena“. Stejně jako vatikánský státní sekretář odmítá tvrzení o vměšování Vatikánu do žáležitostí italského státu. Jak říká, jde o dialog, který je nezbytný vzhledem k mimořádné a nepopiratelné roli katolicismu v Itálii. Podle děkana kardinálského kolégia je navzdory sekularizaci mnoho Italů stále zakořeněno v křesťanství. Cituje v tomto kontextu slavný výrok Benedetta Croceho: Nemůžeme se nenazývat křesťany.

(job)

25. června 2021, 15:46