Hledejte

"Vdovina mince", ilustrační foto. "Vdovina mince", ilustrační foto. 

Papež opět žádá o dary na své úkoly

Blíží se sbírka zvaná „Svatopetrský haléř“, která financuje chod římské kurie a papežovu charitu.

27. června se v mnoha zemích uskuteční sbírka „Svatopetrský haléř“, kterou univerzální církev podporuje papeže. Biskupové tak opět žádají věřící o sbírku, která financuje chod římské kurie a papežovu charitu.

Pro letošní rok Vatikán očekává asi 47 milionů eur z darů, což je o šest milionů méně než v roce 2019. Vůbec poprvé se v rozpočtu kurie objevilo "Obolo di San Pietro", vysvětlil již při březnové prezentaci rozpočtu vedoucí ekonomického sekretariátu Juan Guerrero. Protože se kvůli pandemii výrazně propadly příjmy z darů, nájmů a vstupného, musel Guerrero a jeho sekretariát rozpočet snížit. Je to nejnižší částka za dobu existence ekonomického sekretariátu, který byl založen v roce 2014.

Z očekávaných 47 milionů eur z haléře svatého Petra by letos mělo jít 15,5 milionu eur přímo na charitativní projekty, 1,5 milionu budou administrativní náklady. Zbývajících 30 milionů eur, tedy téměř dvě třetiny, bude použito na financování kurie. Guerrero to však odmítá označit jako pouhé "snížení deficitu". Svatopetrský haléř totiž není určen pouze na papežskou charitu, ale měl by spolufinancovat všechny papežovy úkoly. Rezervy finančních prostředků, jak Guerrero přiznal v březnu, byly již kvůli propadu příjmů způsobenému současnou krizí z velké části vyčerpány.

Papež plní své úkoly prostřednictvím kurie a svých celosvětových aktivit. Protože kurie nemá téměř žádné vlastní příjmy, potřebuje podporu univerzální církve. Za výzvu a sbírku jsou zodpovědné diecéze, které vybrané prostředky převádějí nunciaturám a ty je následně předávají do Vatikánu.

Starobylá sbírka, jejíž kořeny sahají do 8. století, probíhá také na internetu.

Svatopetrský haléř se koná na celém světě u příležitosti slavnosti sv. Petra a Pavla (29. června), v České republice je to svátek Stolce sv. Petra (22. února). Nové stránky však umožní i širší zapojení dárců.

Na webu Svatopetrský haléř naleznou zájemci informace o využití finančních prostředků, možnost online platby, ale i texty a fotografie papeže Františka týkající se této sbírky.

(VNS)

24. června 2021, 12:42