Hledejte

Ilustrační foto Ilustrační foto 

Mezinárodní konference “Negativní teologie pro 21. století”

Papežská teologická akademie a Papežská univerzita Santa Croce pořádají ve dnech 3. a 4. června v Římě mezinárodní konferenci na téma "Negativní teologie pro 21. století”.

Negativní teologie charakterizovala přístup církevních otců v jejich dialogu s filozofií a kulturou své doby. Ve světle magisteria papeže Františka může tento přístup nabídnout cenné podněty pro mezináboženský a mezioborový dialog založený na realitě. Židé, křesťané a muslimové se shodnují ve vědomí, že Boží hlubiny jsou neprozkoumatelné a jeho činy nevyzpytatelné. Právě odtud je možné vycházet k překonání fundamentalismu a zachování smyslu pro tajemství, které přeje rozvoji dialogu, náboženské svobody, tolerance a vzájemné úcty.

Negativní teologie nabízí také užitečný rámec k překonání jazykových problémů a epistemologické uzavřenosti různých oborů, což umožňuje mezioborovou práci.

Mezinárodní konference bude zahájena 3. června v 15:30 přivítáním a úvodním slovem organizátorů. Poté vystoupí Prof. John Milbank (University of Nottingham) s příspěvkem na téma "Význam negativní teologie pro současnou teologii". V rámci první části konference nadepsané “Apofatické myšlení v řecké literatuře a filozofii”  zazní příspěvky profesora Riccarda Chiaradonna (Univerzita Roma Tre) na téma "Negativní tvrzení o Bohu v platónské tradici: Platón, Filón a Plótinos" a profesora Barta Koeta (University of Tilburg) na téma "Sladké znění ticha: negativní narativní teologie v Písmu".

4. června od 15 hodin začne druhé zasedání s názvem "Negativní teologie v dějinách", během něhož vystoupí profesor Giulio Maspera (PUSC) na téma "Negativní teologie u církevních otců” a profesor Robert Wozniak (Krakovská univerzita) na téma "Negativní teologie ve středověku". Konference bude pokračovat v 16.30 hodin přednáškou prof. Paula van Geesta (Tilburgská univerzita) na téma "Význam negativní teologie pro vztah teologie a světa". Konferenci uzavře otevřená debat a uzavře ji mons. Ignazio Sanna, předseda papežské teologické akademie.

Konferenci bude možné sledovat na webu (na adrese https://zoom.us/j/97656232092) nebo prezenčně v přednáškovém sále Alvara del Portillo Papežské univerzity Santa Croce.

(job)

1. června 2021, 12:03