Hledejte

Papež František před obrazem Bohorodičky z Kokočova, Mše svatá ze slavnosti sv. Petra a Pavla Papež František před obrazem Bohorodičky z Kokočova, Mše svatá ze slavnosti sv. Petra a Pavla 

Kard. Sandri k poutníkům z Košic: Sloužit Kristu, ne ideologiím

"Jediný, komu je třeba sloužit, je Kristus, a nikoli ideologie nebo světonázory, které často pod rouškou krásných slov ponižují lidskou důstojnost," kázal kardinál Leonard Sandri, prefekt Kongregace pro východní církve, při včeřejší liturgii Říma v bazilice svatého Pavla za hradbami zahajující pouť košické eparchie do Říma.

Pouť košické eparchie se měla uskutečnit již v minulém roce  u příležitosti 350. výročí plačící ikony Bohorodičky z Klokočova, ale pandemie si vyžádala její odložení. Kardinál Sandri ve své homilii zmínil aktuální události, zejména na Matićovu zprávu o reprodukčním a sexuálním zdraví a právech v EU, kterou nedávno schválil Evropský parlament.

“Navzdory bezprecedentní světové krizi, ohrožující nejen veřejné zdraví, ale také práci a ochranu slabších vrstev, si dnešní Evropa našla čas na schválení raportu, který definuje potrat jako základní lidské právo," konstatoval kardinál Sandri a dodal, že jde o nebezpečný antropologický posun, před nímž musíme znovu probudit svědomí. Kardinál zároveň vyzval, abychom si znovu uvědomili přelomový charakter naší víry a neuchylovali se k ideologizující samozřejmosti, která život neproměňuje.

Prefekt Kongregace pro východní církve se poté adresně obrátil ke katolíkům Košické eparchie, kteří v dobách nedávno minulých prožívali víru v utrpení a pronásledování. "S vděčností se obracíme pohled obzvláště k těm, kdo se nebáli žádného lidského režimu nebo moci, zachovávali Boží primát, předávali poznání Ježíše z pokolení na pokolení a hlásali jeho přítomnost počinaje svatyněmi, kterými byli  rodiny, rodiče, prarodiče, a dále křesťanské komunity, biskupové, kněží, řeholníci a řeholnice." "Buďte hrdí na tuto minulost," řekl kardinál Sandri košickým věřícím, "která z vás na každém kroku činila Kristovy současníky, a neste odpovědnost za toto dědictví v přítomné chvíli i v budoucnosti.”

Včerejší odpolední obřad vedl arcibiskup Cyril Vasil', kterého ve čtvrtek 24. června papež František jmenoval do čela košické eparchie, kterou od ledna 2020 vedl jako apoštolský administrátor sede plena. Koncelebroval emeritní biskup slovenské řeckokatolické eparchie v Torontu, mons. Marián Andrej Pacák. Kromě dalších slovenských řeckokatolických biskupů a asi tří set kněží a věřících se liturgie účastnil také kardinál James Michael Harvey, arcikněz baziliky svatého Pavla za hradbami.

Ikona Bohorodička z Kločova ve Vatikánské bazilice

Ikona Matky Boží z Klokočova byla dnes dopoledne vystavena ve Vatikánské bazilice, kde papež František předsedal mši svaté ze slavnosti svatých Petra a Pavla. Papež se zastavil před před posvátným obrazem a svěřil jí svou plánovanou cestu na Slovensko, která se uskuteční letos v září.

Pouť slovenských věřících bude pokračovat dnes v 16 hodin v bazilice svatého Jana na Lateránu slavnostní modlitbou "Akatisthos k Matce Boží Klokočovské". Zítra, ve středu 30. června, se poutníci dopoledne zúčastní generální audience papeže Františka a odpoledne, v 16 hodin,  se zúčastní bohoslužby v bazilice Panny Marie Větší. Závěrečná liturgie pouti začne ve čtvrtek dopoledne v 10 hodin v Bazilice svatého Petra.

Ikona Matky Boží z Klokočova je pojmenována podle malé vesnice na východním Slovensku. Zobrazení proslulo díky zázračnému ronění slz, které se objevilo v roce 1670 během protihabsburských povstání. Fenomén zesílil, když jeden z vojáků udeřil do ikony šavlí. O několik století později, v době komunistického útlaku, byla ikona cílem tajných poutí. Navzdory poryvům staletí nebylo posvátné zobrazení zničeno ani poškozeno, “jako by je chránila síla modlitby těch, kdo ji uctívali," podotkl kardinál Sandri.

(job)

29. června 2021, 10:57