Hledejte

Svatodušní vigilie pro laická hnutí a sdružení (2013) Svatodušní vigilie pro laická hnutí a sdružení (2013) 

Dekret o výměně vedoucích v mezinárodních sdruženích věřících

Dnešní dekret vatikánského Úřadu pro laiky, rodinu a život, schválený papežem Františkem, upravuje trvání a počet mandátů ve vedení mezinárodních sdružení věřících, aby pravomoc jejich vedoucích skutečně sloužila danému společenství, zabránilo se prosazování osobních zájmů a zneužití úřední moci. Nový dokument předpokládá výjimky pro zakladatele těchto sdružení.

Opatření vatikánského úřadu vstoupí v platnost za šest měsíců a bude závazné pro všechna sdružení věřících, veřejná i soukromá, která zřizuje Svatý stolec. Cílem je zajistit “prospěšnou výměnu” ve vedoucích funkcích. Vysvětlující poznámka, zveřejněná spolu s dekretem, upozorňuje, že papež František “v souladu se svými předchůdci podněcuje k tomu, aby se nároky, kladené na církevní zralost sdružení věřících, chápaly z hlediska misijní konverze” (srov. Evangelii gaudium, 29-30). Za přednostní papež považuje “úctu k osobní svobodě, překonání sebevztažnosti, jednostrannosti a absolutizace, podporu širší synodality a společenství jako cenných statků“.

Neohraničené působení ve vedení sdružení věřících totiž „leckdy vede k přivlastňování charismatu, postojům, upřednostňujícím osobní zájmy a soustřeďování funkcí, a projevům sebestřednosti, které snadno mohou přivodit vážnou újmu na důstojnosti a osobní svobodě, či vést ke skutečnému zneužití“, čteme dále v doprovodném textu. Špatné vedení „pak nevyhnutelně vede ke konfliktům a napětím, které zraňují společenství a oslabují misionářský elán“.

Zkušenost naopak prokázala, že “generační výměna ve vedoucích orgánech prospívá životnosti sdružení, stává se příležitostí k tvořivému růstu, povzbuzuje investice do formace, posiluje věrnost charismatu, dodává podněty k účinné interpretaci znamení časů, navozuje nové a aktuální formy misijní činnosti”, čteme dále.

Vatikánský úřad pro laiky, rodinu a život za vědomí “klíčové role, kterou mají zakladatelé sdružení věřících”, si ovšem vyhrazuje, že může udělit výjimky z nového dekretu, “pokud to bude považovat za důležité pro rozvoj a stabilitu daného sdružení a pokud bude takový dispens odpovídat vůli ústředního vedení dotyčné organizace”.

Jezuita Ulrich Rhode, děkan Fakulty kanonického práva na Papežské univerzitě Gregoriana a poradce vatikánského úřadu, v listě L’Osservatore Romano upřesňuje, že dekret je závazný pro 109 sdružení, uznaných nebo zřizovaných Svatým stolcem, a také pro další subjekty, na které Úřad pro laiky, rodinu a život dohlíží: mezi ně patří Neokatechumenátní cesta, Mezinárodní organizace sloužící systému farních evangelizačních buněk, Mezinárodní organizace Cursillos de Cristiandad a centrála charismatického hnutí Catholic Charismatic Renewal International Service (CHARIS). Jak otec Rhode poznamenává, lze očekávat, že mnohá sdružení věřících budou muset svolat generální shromáždění kvůli změně svých stanov, zejména tam, kde již došlo k překonání limitů nově zavedených vatikánským úřadem. Ačkoli diecézní a národní sdružení se nemusí novým dekretem řídit, mohou jej vzít v úvahu vzhledem k budoucímu rozšíření svých stanov či jednoduše kvůli jeho smysluplnosti, dodává německý jezuita.

(jag)

11. června 2021, 12:20