Hledejte

Audience pro vedení COMECE, biskup Jan Vokál druhý zprava Audience pro vedení COMECE, biskup Jan Vokál druhý zprava 

Biskup Vokál: Církvi jde o člověka v jeho celistvosti

Královéhradecký biskup Jan Vokál je jedním z místopředsedů Comece, tedy Komise evropských biskupských konferencí. V minulém týdnu se vedení tohoto grémia sešlo v Římě a jeho zasedání vyvrcholilo audiencí u papeže Františka v pátek 11. června.

Rozhovor delegace tvořené předsedou Comece, kardinálem Hollerichem, třemi místopředsedy a generálním sekretářem trval zhruba 40 minut. Bezprostředně po návratu z apoštolského paláce jsme se biskupa Vokála zeptali, co leží papeži na srdci při pohledu na náš kontinent.

“Svatý otec nejprve vyslechl náš pozdrav a zdůraznil, že před třemi lety měl skutečně velké obavy o evropské instituce, s ohledem na migrační vlnu a na probíhající krize, výhled nebyl růžový. Konstatoval, že v tuto chvíli vnímá “sen o Evropě” - což je jeho výraz - jako nadějnější. Nicméně připomněl, že jsou tu stále velké výzvy. Hodně jsme mluvili o migraci a také o různých populistických tendencích, které jsou dnes v módě. Dokonce nám doporučil, abychom si sehnali jistou knihu (její autor se mu nevybavil), která popisuje, jak se během války a ke konci války rodily v celé Evropě různé populismy. A říkal také, že na toto téma hovořil nedávno se skupinou francouzských studentů a připomínal jim, že rostoucí populismy jsou v celé Evropě stále hrozícím nebezpečím pro naše křesťanské hodnoty a potažmo pro celou Evropu.”

Vedení Comece dále referovalo papeži Františkovi o posledním dění v unijních institucích. Přiblížili mu například kauzu tzv. Matić report, který má být koncem června schvalován v Evropském palamentu: “Jde o iniciativu jednoho sociálního demokrata, Predraga Freda Matiće europoslance z Chorvatska, který bojuje za feministickou skupinu, která se v posledních letech velmi rozrostla. A jejich návrh, který již prošel jednotlivými kluby, malými grémii, směřuje k tomu, aby Evropský parlament schválil tzv. Nová lidská práva. Jedním z těch nových práv by mělo být právo kterékoli evropské ženy na potrat, dále právo na to, aby každé evropské dítě od útlého věku mělo adekvátní - tedy podle něho adekvátní - genderovou sexuální výchovu, na všech vstupních, kterou by měla schvalovat generován agenda WHO, tedy Světové zdravotní organizace, dalším takovým právem by byla samozřejmě eutanazie a mnohé další. Hovořili jsme tedy s papežem o těchto tendencích, zastavěné často malými skupinami, které se ovšem nechávají hodně slyšet.”

Svatý otec na to reagoval doporučením, abychom zdůrazňovali, že křesťanům jde o člověka v jeho celistvosti, pokračuje biskup Vokál, a vysvětluje roli Komise evropských biskupských konferencí:

“My jsme komise evropských biskupů, tedy grémium, které má být přítomné při evropských strukturách, aby biskupové byli informováni, jaké zákony se tam vydávají a zároveň, aby poskytovali zpětnou vazbu. Mnozí z europoslanců a eurokomisařů mají zájem o zpětnou vazbu od lidí, od církví, potažmo od nás - a my zaměstnáváme určité odborníky laiky, kteří se zaměřují na určitá odvětví jako je sociologie, právo atd. specializují. Svatý otec říkal, musíte zdůrazňovat i v médiích, že nejste uzavření, netvoříte nějakou sektu, že ve  své práci při Evropské unii máte vždycky na mysli celé dobro člověka: věřícího i nevěřícího, jeho duchovní růst, ale i materiální dobro, sociální kontext atd. Čili nám, církvi, jde o člověka v jeho celistvosti , ve všech jeho aspektech, a to musí být zřejmé.”

Jako dar od papeže dostalo vedení Comece fotografickou publikaci věnovanou jeho působení ve Vatikánu: “Ta knížka má myslím název Nebojte se, cožpak nemáte víru? - což je citace z evangelia.” - dodává biskup Vokál k rozhovoru s papežem Františkem. A přibližuje, jak probíhají římská zasedání Komise evropských biskupských konferencí:

“Naše setkání jsou velmi intenzívní, začali jsme v úterý večer a ve středu jsme navštívili několik dikasterií Svatého stolce, například pro ekumenismus, pro mezináboženský dialog, papežskou radu pro kulturu, kde jsme debatovali s kardinálem Ravasim. Během takovém rozhovoru zpravidla představitel takového vatikánského úřadu představí jeho působení a zpravidla nabídne, čím může být prospěšný pro nás, v čem s námi mohou spolupracovat nebo v jakých záležitostech se naopak my můžeme na ně obracet. Dále jsme měli pracovní oběd s novou velvyslankyní Evropské unie při Svatém stolci. Setkání se spolu s námi zúčastnil také nový, již jmenovaný apoštolský nuncius při Evropské unii arcibiskup Giordana, velmi milý pokorný člověk, kterého jsme vlastně znali již dříve, protože působil jako generální sekretář ve Štrasburku při CCEE, což je to druhé, větší grémium, totiž Konference evropských episkopátů, jejíž členové jsou předsedové jednotlivých biskupských konferencí, tedy za Českou republiku je to pan arcibiskup Graubner. To je tedy pastorační grémium, zatímco my jsme jenom komise, ve které jsou zastoupeny skrze delegáty jednotlivé biskupské konference, aby byly přítomny při Evropské unii a zasazovali se tam o lidská práva o práva člověka a potažmo za křesťanské hodnoty."

Děkujeme za toto vysvětlení, které bude jistě pro leckoho užitečné pro lepší orientaci. Ráda bych položila ještě jednu otázku. Vy jste také členem komise pro přípravu mezinárodních eucharistických kongresů. Ten nejbližší se po ročním odkladu - způsobeném pandemií - bude nakonec konat “na život” v Budapešti od 5. do 12. září a závěrečnou mši bude sloužit papež František. Jak se mohou hlásit zájemci z naší vlasti a komu byste účast doporučil?

“Bohužel bylo nutné tento kongres odročit, nicméně zároveň jsme rádi, protože nám tentokrát přislíbil účast Svatý otec. Ještě před samotným kongresem proběhne třídenní teologické sympózium, určené spíše pro odborníky v oblasti teologie svátosti eucharistie. Veřejný eucharistický kongres má svůj program, obvykle během dopoledne bude přednášející, obvykle kardinál či nějaký teolog, ve velkém veletržním paláci probírat nějaké konkrétní téma. Pak je připravena práce ve skupinách, například pro ministranty, dále menší pracovní skupiny, jednu z nich bude mít také ta komise - Comece - o které jsme mluvili, povede jednu skupinu ve čtvrtek 9. září odpoledne, kde nabídneme informace o tom, co děláme, kdo jsme. Počítá se s tím, že počet účastníků bude během týdne přibývat. Očekáváme zejména poutníky ze středoevropských zemí, ideální bude, když přijedou na pátek, sobotu a zejména na mši svatou slavenou Svatým otcem v neděli 12. září dopoledne. Procesím a touto mši svatou vyvrcholí celý eucharistický kongres, který budou po celý týden provázet přednášky, adorace, modlitby a další iniciativy související s prohloubením eucharistické úcty. Ze srdce rád všechny zvu, aby přijeli. Přirozeně letos trošičku nějaká omezení kvůli pandemii zřejmě budou, ale maďarská vláda ve spolupráci s Papežským výborem pro mezinárodní kongresy se zasazuje o to, aby to bylo co nejbezpečnější. Některé věci dolaďujeme až teď.”

Zájemci, kteří se chtějí přihlásit k organizovanému zájezdu se mohou obrátit na poutním centrum Královéhradecké diecéze. Podrobné informace lze nalézt na stránkách této diecéze, www.bihk.cz , ale také na stránkách ČBK, tedy www.církev.cz, případně přímo mailem na poutní centrum poutník@bihk.cz. Zájemci si mohou vybrat ze tří variant: na celý týden, na víkend anebo pouze na závěrečnou bohoslužbu.

(job)

Zvukový záznam pořadu
14. června 2021, 14:12