Hledejte

P. Andrew Small OMI P. Andrew Small OMI 

Andrew Small sekretářem Papežské komise pro ochranu nezletilých

Papežská komise pro ochranu nezletilých má nového sekretáře. Stal se jím americký oblát, P. Andrew Small OMI. Své jmenování vnímá jako signál, že Komise vstupuje do nové fáze své činnosti. Papež chce ještě silněji zdůraznit roli ochrany nezletilých v rámci celé církve a vyzdvihnout roli římské kurie - řekl otec Small Vatikánskému rozhlasu.

P. Andrew Small byl deset let ředitelem Papežských misijních děl ve Spojených státech. Po nástupu do nové funkce ve Vatikánu má pro svou novou misi jasné priority.

 "Mojí prioritou je poznat členy Papežské komise. Všichni odvádějí skvělou práci, i když jsou z velké části dobrovolníci. A chci se od nich naučit naslouchat těm, jejichž životy byly poznamenány a v mnoha případech i krutě zlomeny kvůli zneužívání. Důležité je tedy naslouchání a mé první kroky ukáže sama Komise. Myslím si však, že je také důležité zajistit, aby se lidé mohli zapojit do církve v této oblasti, aby měli přístup k mechanismům odpovědnosti a prevence. Musí být zajištěna plná transparentnost. Aby lidé věděli, že to, co církev dělá, je všem přístupné, že to lze hodnotit, že k vytváření bezepčného prostředí dochází v praxi a nikoli pouze teoreticky. To je pro mnoho lidí důležité, aby znovu získali důvěru."

V komentáři k dosud zavedeným opatřením na ochranu nezletilých otec Small zdůraznil, že je třeba vyhodnotit proces jejich zavádění do praxe, aby se zjistilo, co funguje a co je třeba zlepšit.

(job)

 

22. června 2021, 15:48