Hledejte

Ilustrační foto Ilustrační foto 

Svatý stolec naléhá na potravinovou spravedlnost a zajištění výživy pro všechny

V souvislosti s nadcházejícím summitem OSN o potravinových systémech, který koncem června bude hostit italské hlavní město, uspořádal státní sekreteriát Svatého stolce, Úřad pro službu integrálnímu lidskému rozvoji a stálá diplomatická mise Svatého stolce v římském sídle potravinových agentur Spojených národů (FAO, IFAD a WFP) spolu s vatikánskou komisí COVID-19 a dalšími partnery působícími na poli potravinové bezpečnosti sérii webinářů s názvem “Jídlo pro život, potravinová spravedlnost, potraviny pro všechny”.

Cílem těchto webinářů, inspirovaných encyklikou papeže Františka Laudato si', je poukázat na integrální ekologii, zohledňující vazby mezi sociálními systémy a ekosystémy, jako na podklad pro budoucí obnovu potravinových systému v postkoronavirové době. První z těchto webových konferencí (17.5.) upozornila na roli žen v potravinových systémech a integrálním lidském rozvoji, jejich zkušenosti a tradiční moudrost. Druhý webinář věnovaný otázkám potravinové spravedlnosti (26. 5.) zdůraznil význam důstojné práce, financí a inovací při obnově udržitelných potravinových systémů, zejména v budoucnosti po skončení krizových pandemických programů.

Vystoupil na něm mimo jiné kard. Peter Appiah Turkson, prefekt Úřadu pro službu integrálnímu lidskému rozvoji, který vyzdvihl návaznost semináře na spuštění “Platformy iniciativ v duchu encykliky Laudato si´”, tedy sedmileté akční cesty, jejímž cílem je naslouchat volání země a chudých. Kardinál Turkson s ohledem na tuto iniciativu uvedl jeden dosažitelný cíl: nasytit celou světovou populaci je podle něj možné. Dodal však, že plýtvání a nespravedlnost, které se v důsledku mimořádné pandemické situace prohlubují, a to nejen ve zdravotnictví, nastiňují stále znepokojivější scénář. Kardinál také připomněl, že podle posledních údajů Světové organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) žije na světě více než 150 milionů lidí, kteří trpí nedostatkem potravin. A citoval zejména slova, která papež pronesl ve videoposelství ke Světovému dni potravin v loňském roce: “Pro lidstvo - řekl papež při této příležitosti - je hlad nejen tragédií, ale také hanbou. Z velké části je to způsobeno nerovnoměrným rozdělováním plodů země, k čemuž se druží nedostatečné investice do zemědělství, důsledky klimatických změn a nárůst konfliktů v různých oblastech planety.”

Dodejme, že závěrečný webinář ze zmíněného cyklu pořádají společně Papežská akademie věd a Papežská akademie sociálních věd příští pondělí. Jak plyne z jeho názvu “Potraviny pro všechny: potravinové konflikty a budoucnost potravinových systémů”, bude se zabývat různými reakcemi na potravinové konflikty a tím, jak může církev nejlépe přispět a spolupracovat při řešení hladu a potravinové nerovnosti ve světě. Výsledky všech těchto konferencí budou sdíleny v rámci summitu OSN, aby pomohly nasměrovat individuální a kolektivní kroky k udržitelné, spravedlivé a bezpečné potravinové budoucnosti.

(jag)

28. května 2021, 15:46