Hledejte

Arcibiskup Ivan Jurkovič, stálý pozorovatel Svatého stolce při agendách OSN v Ženevě Arcibiskup Ivan Jurkovič, stálý pozorovatel Svatého stolce při agendách OSN v Ženevě 

Svatý stolec: Klimatická krize vyžaduje koordinovanou reakci

Změna klimatu a její důsledky pro migraci mají "lidskou tvář" a představují otázky, na které musí celé mezinárodní společenství reagovat "kolektivně a koordinovaně", zdůraznil arcibiskup Jurkovič na sympoziu o klimatické migraci před 26. konferencí smluvních stran.

Stálý pozorovatel Svatého stolce při OSN v Ženevě přirovnal  pandemii Covid-19 ke klimatické krizi: zatímco první "přišla nečekaně", druhá "se vyvíjela v průběhu let, ale teprve nedávno jsme se s ní začali konfrontovat”, takže dnes "její katastrofální důsledky jsou již realitou pro miliony lidí na celém světě". Papežský diplomat upozornil, že jakkoli změna klimatu probíhá všude, schopnost na ni reagovat a přizpůsobit se jí se velmi liší. Právě "nejchudší a nejzranitelnější" jsou "neúměrně postiženi". V tomto smyslu je tedy "zásadní si uvědomit, že klimatická krize má lidskou tvář", a to "lidí, kteří jsou nuceni opustit své přirozené prostředí, protože se stalo neobyvatelným".

Jak dále poznamenal arcibiskup Jurkovič, “třebaže se může zdát, že jde o nevyhnutelný přírodní proces”, ve skutečnosti je "zhoršování klimatu velmi často důsledkem špatných rozhodnutí, destruktivních činností, sobectví a nedbalosti, které staví lidstvo do rozporu se Stvořením, naším společným domovem". Stálý pozorovatel pokračoval, že "lidská realita migrace" a "otázka změny klimatu" vyžadují "kolektivní a koordinovanou reakci mezinárodního společenství". Žádný stát totiž "nemůže zvládnout důsledky sám" a všechny "jsou do určité míry postiženy".

V souvislosti s přípravou 26. konference OSN o změně klimatu, která se bude konat v listopadu ve skotském Glasgow, arcibiskup poznamenal, že je "nezbytné bezodkladně se zabývat lidským rozměrem změny klimatu", protože - jak nedávno připomněl papež František - "máme ekologický dluh vůči přírodě samotné i vůči lidem a zemím postiženým zhoršováním životního prostředí a ztrátou biologické rozmanitosti způsobenou člověkem". Nejde tedy o "čistě politické nebo ekonomické otázky", zdůraznil stálý pozorovatel, "ale o otázky spravedlnosti, kterou již nelze ignorovat nebo odkládat", protože z ní vyplývá "morální závazek vůči budoucím generacím". Serióznost, s jakou na tyto otázky odpovídáme, ovlivní svět, který zanecháme našim dětem, uzavřel vatikánský diplomat.

(job)

27. května 2021, 16:31