Hledejte

Sestra Nathalie Becquart Sestra Nathalie Becquart 

Sestra Nathalie Becquart: Synoda je cestou obrácení

Synodální proces je v podstatě cestou obrácení, jak osobního tak i komunitního, abychom byli věrnější evangeliu a hlásali jeho radost a zároveň přistoupili na to, že je nutné se změnit a obrátit – říká sestra Nathalie Becquart, která je od února podsekretářkou Biskupské synody.

Pro Vatikánský rozhlas vysvětluje, v čem spočívají nové linie synodálního procesu, ohlášené v minulém týdnu. Jak říká, synodální proces má mít výrazně duchovní rozměr. Cílem synodálnosti je společné poslouchání a rozeznávání toho, co Duch svatý dnes říká církvi:

“Synodálnost má v podstatě napomoci tomu, abychom vyšli z klerikalismu, který vede k separaci. Cílem synodálnosti je naopak bratrství. Pokud máme ve světě budovat bratrství, jak na to poukazuje papež v encyklice Fratelli Tutti, je potřeba začít nejprve bratrstvím v církvi, shromážděné kolem Krista, který nás vede. Synodální proces má umožnit co největšímu počtu věřících synodální zkušenost a způsobit, asi ce církev stále více stávala synodální, totiž církví, která naslouchá. Je k tomu zapotřebí důvěry, že skrze tento proces bude Duch svatý v církvi působit, aby biskupové posílili dialog s Božím lidem. Jde totiž o to, abychom kráčeli společně. Duchovní a laici, mladí a staří, ženy a muži, zapojení do společného rozlišování, což nijak neumenšuje velmi důležitou roli pastýřů, ale vede k naplnění pastýřských úkolů v dialogu se všemi, kdo jsou Božím lidem na cestě.”

(job)

25. května 2021, 16:00