Hledejte

Světový den svobody tisku Světový den svobody tisku 

Ruffini: Není pravdy bez svobody a není svobody bez odpovědnosti

Není svobody bez odpovědnosti, komunikace je člověk, který komunikuje – říká prefekt Úřadu pro sdělovací prostředky Paolo Ruffini.

V rozhovoru ke Světovému dni svobody tisku (3. května), zaměřenému letos na chápání informace jako veřejného dobra, poukazuje šéf vatikánských médií na křehkou rovnováhu mezi svobodnou informací a možností manipulace – rovnováhu, kterou může zajistit pouze pluralita informací.

„Když říkáme, že informace je veřejným dobrem, znamená to, že my jsme tím, co komunikujeme. Informace se spojuje s mocí, protože na základě informací, které dostáváme a sdílíme, utváříme své názory a pokud informace nejsou svobodné a ověřené, trpí tím veřejné dobro, kterým je sdílení pravdy. Přirozeně není pravdy, není-li svobody, a není svobody, není-li odpovědnosti. Když tedy říkáme, že informace je veřejným dobrem, znamená to, že jsme všichni nějak zapojeni, zodpovídáme za to, aby byla zajištěna pluralita informací, ale také za to, aby se informace zakládala na budování společných hodnot, společného dobra, vyznačeného pravdou věcí, jež sdílíme. Zaručit svobodu tisku znamená zaručit systém, v němž je svoboda. Samozřejmě existuje také svoboda mýlit se, avšak spojuje nás přání přinášet do společného prostoru, pro veřejné dobro pravdivé informace.“

Prefekt Ruffini si všímá také změny způsobu komunikace, v níž je každá informace okamžitě podrobena modifikacím a komentářům. „Sdílet ověřené zprávy a vyvracet nepravdivé je úkol, který by se v digitální éře měl týkat každého z nás. Neměli bychom spoléhat, že to lze přenechat někomu jinému. Taková věc zpravidla nesměřuje k totalitnímu režimu. Je součástí odpovědnosti novinářů i čtenářů,“ dodává prefekt vatikánského Úřadu pro sdělovací prostředky.

(job)

4. května 2021, 13:35