Hledejte

Papež František s pravoslavným metropolitou Itálie Polykarpem Papež František s pravoslavným metropolitou Itálie Polykarpem 

Pravoslavný metropolita Itálie u papeže: Jsme blízko jednoty

„Bylo to setkání syna s milovaným otcem, biskupa se svým primasem a patriarchou,“ těmito slovy pravoslavný metropolita Itálie popsal svou sobotní audienci u papeže (23.5.2021). Metropolita Polykarp je v Itálii představitelem ekumenického patriarchy Konstantinopole. Jak řekl v rozhovoru pro Vatikánský rozhlas, během audience požádal Františka o požehnání pro své poslání v této zemi.

Metropolita Polykarp mluvil o neochvějné společné touze katolíků a pravoslaných po jednotě. Ohrožení pro tuto cestu spatřuje v relativismu, lhostejnosti a pesimismu, v povrchní vizi jednoty administrativního a institucionálního rázu. Touha po jednotě může být oslabena také sekularizací a geopolitickými hrami. Církev však není institucí z tohoto světa, nýbrž mystickým tělem, božsko-lidským Tělem Kristovým. Církev není rozdělená, rozdělení jsou křesťané – dodal metropolita Polykarp.

„Budí úžas, jak upřímná je blízkost, gesta a iniciativy papeže Františka a patriarchy Bartoloměje. Všechny světské aspekty, veškerá spektakulárnost, jsou jim cizí. Mají podobnou vnímavost a vize. Uvědomují si, že musejí vystupovat společně pro dobro zkoušeného lidstva, které trpí v poslední době také kvůli zdravotní a hospodářské krizi způsobené pandemií. Katolíci a pravoslavní jsou na dobré cestě k jednotě, vede je v tom Duch svatý. Tato cesta k jednotě se již přiblížila ke svému cíli. Myslím, že pokud jde o Boží lid, už jsme dospěli do cíle. A to je ještě důležitější, než situace na institucionální úrovni.“

(job)

24. května 2021, 13:36