Hledejte

Papež s buddhistickým patriarchou v Thajsku (2019) Papež s buddhistickým patriarchou v Thajsku (2019) 

Poselství ke svátku Vesak: Podporujme kulturu péče

Papežská rada pro mezináboženský dialog jako každoročně zveřejnila poselství k buddhistickému svátku Vesak, který připomíná narození zakladatele tohoto náboženství. Svátek Vesak podle rozličných buddhistických tradic připadá na různá data, letos se však ve většinově buddhistických zemích převážně slavil 26. května.

“Tragická situace dnešního světa, poznamenaného pandemií Covidu-19, podněcuje stoupence všech náboženství, aby novými způsoby spolupracovali ve společné službě lidstvu. V encyklice Fratelli tutti papež František poukázal na naléhavost univerzální soudržnosti, která by lidstvu umožnila společně překonat tuto závážnou krizi, neboť, jak zdůrazňuje, nikdo se nemůže zachránit sám”, čteme v úvodu poselství. 

Kardinál Miguel Ángel Ayuso Guixot, předseda Papežské rady pro mezináboženský dialog, dále připomíná, že blahopřejná poselství ke svátku Vesak jsou tradicí, trvající více než pětadvacet let, která “upozornila na mnohé sdílené hodnoty a podpořila kýženou spolupráci, zejména v těžké době, jakou je ta nynější. Utrpení, vyvolané pandemií, nás přivedlo k vědomí o vlastní zranitelnosti a vzájemné provázanosti. Jsme povoláni k tomu, abychom odkrývali a uváděli do praxe solidaritu, obsaženou v našich příslušných náboženských tradicích”.

“Buddhistické učení o brahmaviháře nám poskytuje stále platné poselství o vzájemné pospolitosti, podpoře a činné péči. Když hovoří o mettā, tedy nezměrné přátelské něze vůči všem bytostem, vybízí své následovníky k pěstování bezmezné lásky ke každému. Tak jako matka svým vlastním životem chrání své dítě, právě tak by každý měl vyzařovat laskavost do celého světa, praví mettā sutta. Kéž tedy dramatická pandemická situace posílí naše přátelské vztahy a ještě více nás sjednotí ve službě lidské rodině”, uzavírá kard. Ayuso Guixot.

(jag)

27. května 2021, 15:15