Hledejte

Kardinál Gianfranco Ravasi Kardinál Gianfranco Ravasi 

Kardinál Ravasi: Nejen tělo potřebuje léčit

„Mysl, tělo a duše“ – tak byla nadepsána mezinárodní konference věnovaná horizontům lékařství ve světle nových výzkumů a technologického vývoje. Probíhá pod patronátem Papežské rady pro kulturu a Nadace Cura. V sobotu na zakončení osloví účastníky konference papež František.

práv pacienta, politici a filantropové. Debatuje se o přelomových okamžicích v lékařství, zdravotní péči a prevenci, ale také o dopadech rozvoje vědy a techniky na člověka. Zvláštní sekce se věnuje vlivu náboženství a duchovního života na zdraví nebo souběžnostem mezi humanitními a přírodními vědami.

Jak podotýká kardinál Gianfranco Ravasi, předseda Papežské rady pro kulturu, na potřebu takto celistvého přístupu k problému zdraví výrazně poukázala stále ještě trvající pandemie:

„Uvědomili jsme si to zejména v době lockdownu, kdy se ukázalo, že potřebujeme nejen efektivní očkování, které by dokázalo ochránit před chorobou naše tělo. Ukázalo se, že problémem je také samota, izolace, uzavření v ohraničeném prostoru navzdory našemi instinktivnímu vyhledávání vztahů, nejen virtuálních, ale především bezprostředních. Pochopili jsme, že problém je složitý, daleko hlubší. Tato konference, kterou jsme zorganizovali zejména ve spolupráci s americkým akademickým světem, je tedy velmi zajímavá. Usilujeme totiž o navázání dialogu mezi zkušenostmi, které se od sebe velice různí. Proto se jí účastní nejen lékaři a vědci, ale také odborníci na etiku a představitelé náboženství. Protože podle našeho mínění má dnes zásadní význam dialog a konfrontace.“ – Říká kardinál Gianfranco Ravasi, předseda Papežské rady pro kulturu.

(job)

7. května 2021, 16:29