Hledejte

Kardinál Gianfranco Ravasi Kardinál Gianfranco Ravasi 

Kardinál Ravasi: Demokracie, hodnoty a výzvy

Na italském velvyslanectví při Svatém stolci proběhla další akce z cyklu Nádvoří národů, pořádaného pod patronátem Papežské rady pro kulturu. Její předseda, kardinál Gianfranco Ravasi obdržel při té příležitosti nejvyšší italské vyznamenání Velký kříž Řádu italské hvězdy

Za vynikající osobnost italské i mezinárodní kulturní scény a vzácný most mezi občanskou společností a církevním prostředím označil kardinála Ravasiho italský velvyslanec Pietro Sebastiani. Vatikánský kardinál, který letos dovrší 79 let věku a patří tak k nejstarším hlavám úřadů Svatého stolce, v děkovných slovech neskrýval dojetí a ocenění přijal jako pečeť své přináležitosti k italskému národu- jak řekl - na sklonku svých veřejných aktivit a funkcí.

Další program na italské ambasádě už byl vyhrazen Nádvoří národů, platformě založené v roce 2011 pro rozvíjení dialogu mezi věřícími a nevěřícími.

Italská ministryně spravedlnosti Marta Cartabia poukázala na zásadní význam hledání styčných bodů ve chvíli, kdy se demokracie nezakládá na sdílené kultuře. Vzhledem k tomu, že o plné demokracii lze mluvit jen ve velmi omezeném počtu zemí, je tázání po společných hodnotách nad jiné významné, konstatoval kardinál Ravasi ve svém příspěvku. Nedávné krize, počínaje současnou zdravotní a hospodářskou, se svými důsledky pro zaměstnanost, nástup digitální kultury, její limity a možnosti, migrační jevy a multikulturalismus, to všechno naznačuje, že demokracie není pouhou politickou či institucionální záležitostí. Předseda Papežské rady pro kulturu slovy Platonova dialogu Gorgiás poukázal na to, že tak jako námořník potřebuje kapitána, který mu ukazuje cestu, a nemocný lékaře, tak má občan zapotřebí filosofa, totiž člověka, jenž dokáže zajít do hloubky. Lid však naneštěstí “často dává přednost šálení řečníka a sofisty, jenž klame a chlácholí svými iluzemi a pozlátky”, řekl kardinál Ravasi ve svém vystoupení v Palazzo Borromeo, na italském velvyslanectví při Svatém stolci.

(job)

21. května 2021, 16:16