Hledejte

Vatican News
Pino SCAFURO Moderátor CHARIS Pino SCAFURO Moderátor CHARIS 

Ekumenická modlitba za nové vylití Ducha svatého

Bezprostředně po odeznění našeho večerního vysílání začíná modlitební vigilie, která spojí křesťany různých denominací v modlitbě o nové vylití Ducha svatého.

Centrem modlitby jsou čtyři města: Jeruzalém, coby dějiště prvních Letnic, Topeka ve Spojených státech, kde v roce 1900 začalo letniční hnutí, Buenos Aires, kde byl inicionán dialog katolického charistmatického hnutí a dalších křesťanských komunit, a Řím. Formou videoposelství se k účastníkům obrátí papež František a primas anglikánského společenství.

Modlitební bdění začne ve 21 hodin a bude přenášeno mimo jiné vatikánskými médii. Pořadatelem je Charis, instituce koordinující z papežského pověření různé charismatické větve v katolické církvi. Hovoří její nový moderátor Pino Scafuro:

„Lidstvo je v tuto chvíli ohrožené.... Ale věříme v příslib, který nám dal Ježíš: že nám sešle pomoc shůry. My věříme, že tento příslib je pravdivý, že to nejsou pouze pěkná slova na rozloučenou pro potěchu učedníků. Skrze svůj dar chtěl Ježíš učedníky probudit a totéž chce udělat i s námi, chce nás probudit. Musíme žít podle tohoto příslibu, že dostaneme pomoc shůry, z nebe. A v to věříme.”

(job)

22. května 2021, 16:45