Hledejte

Pino SCAFURO Moderátor CHARIS Pino SCAFURO Moderátor CHARIS 

Ekumenická modlitba za nové vylití Ducha svatého

Bezprostředně po odeznění našeho večerního vysílání začíná modlitební vigilie, která spojí křesťany různých denominací v modlitbě o nové vylití Ducha svatého.

Centrem modlitby jsou čtyři města: Jeruzalém, coby dějiště prvních Letnic, Topeka ve Spojených státech, kde v roce 1900 začalo letniční hnutí, Buenos Aires, kde byl inicionán dialog katolického charistmatického hnutí a dalších křesťanských komunit, a Řím. Formou videoposelství se k účastníkům obrátí papež František a primas anglikánského společenství.

Modlitební bdění začne ve 21 hodin a bude přenášeno mimo jiné vatikánskými médii. Pořadatelem je Charis, instituce koordinující z papežského pověření různé charismatické větve v katolické církvi. Hovoří její nový moderátor Pino Scafuro:

„Lidstvo je v tuto chvíli ohrožené.... Ale věříme v příslib, který nám dal Ježíš: že nám sešle pomoc shůry. My věříme, že tento příslib je pravdivý, že to nejsou pouze pěkná slova na rozloučenou pro potěchu učedníků. Skrze svůj dar chtěl Ježíš učedníky probudit a totéž chce udělat i s námi, chce nás probudit. Musíme žít podle tohoto příslibu, že dostaneme pomoc shůry, z nebe. A v to věříme.”

(job)

22. května 2021, 16:45