Hledejte

ilustrační foto ilustrační foto 

Cena Papežských akademií 2020

Udílení Ceny papežských akademií doznalo letos zpoždění zapříčiněné pandemií. Vatikánské tiskové sdělení dnes zveřejnilo jména letošních laureátů. K předání cen však dojde až na začátku příštího roku.

Na návrh koordinační rady získal hlavní cenu Papežské římské archeologické akademie a Papežské akademie Cultorum Martyrum za roku 2020 spočívající v udělení zlaté medaile pontifikátu profesor Győző Vörös, člen Maďarské akademie umění, za projekt “The Machaerus Archeological Excavation”, představení ve třech svazcích vydaných nakladatelstvím Edizioni Terra Santa (2013, 2015, 2019).

Stříbrná medaile pontifikátu byla udělena Dr. Domenicu Benocimu za nepublikovanou doktorskou práci "Le Iscrizioni Cristiane dell'Area I di Callisto”, obhájenou na Papežském institutu křesťanské archeologie, a Dr. Gabriele Castiglii za vydanou monografii "Topografia Cristiana della Toscana centro-settentrionale (Città e campagne dal IV al X secolo)", Papežský institut křesťanské archeologie, Vatikán 2020.

Ceny budou uděleny na setkání papežských akademií na začátku roku 2022, souběžně se začátkem oslav dvoustého výročí narození archeologa Giovanniho Battisty De Rossiho, zakladatele moderní křesťanské archeologie a magistra Collegia Cultorum Martyrum.

(job)

12. května 2021, 19:10