Hledejte

 Iter Europaeum logo Iter Europaeum logo 

50 let diplomatických vztahů Svatého stolce s Evropskou unií

50. výročí navázání diplomatických vztahů Evropské unie se Svatým stolcem připomene ve Věčném mětě projekt nazvaný Iter Europaeum. Každou neděli, počínaje 9. květnem, se zástupci jednotlivých členských států zúčastní “historických vycházek” do římských kostelů, ve kterých budou připraveny expozice připomínající dějiny diplomatických vztahů jednotlivých zemí s Vatikánem.

Akci zahájí mše svatá v římské katedrále, tedy v bazilice sv. Jana na Lateránu, kterou bude od 12 hodin sloužit kardinál Angelo De Donatis. Poté přejdou její účastníci pěšky do nedaleké baziliky Čtyř svatých korunovaných (Quattro santi coronati), kterou si za místo prezentace zvolilo Lotyšsko. Hned druhá návštěva bude patřit bazilice sv. Klimenta s hrobem sv. Cyrila, vybrané českým velvyslancem. Posledním zastavením této neděle bude pozoruhodný kostel sv. Štěpána z 5. století (San Stefano Rotondo), kde se schází maďarská komunita.

Každá z 27 zemí Evropské unie zvolila kostel spojený s jejími dějinami. Na světelném totemu představujícím dějiny vztahů mezi danou zemí a Vatikánem bude rovněž kód QR, odkazující na internetovou stránku www.itereuropaeum, která bude aktivována 9. května a nabídne kromě dalších podrobností rovněž stručného průvodce a mapu kostelů. Akce zakončí 27. června v kostele P. Marie na Campo Santo Teutonico, německém hřbitově při Bazilice sv. Petra, mše na úmysl celé Evropské unie.

(job)

5. května 2021, 15:52