Hledejte

Kardinál Sebastian Koto Khoarai, O.M.I. Kardinál Sebastian Koto Khoarai, O.M.I.  

Zemřel lesothský kardinál Koto Khoarai O.M.I.

Ve věku 91 let zemřel 17. dubna kardinál Sebastian Koto Khoarai. Papež František jej jmenoval na konzistoři 19. listopadu 2016 jako historicky prvního kardinála v Lesothu.

Papež František zaslal do Lesotha soustrastný telegram k úmrtí kardinála Sebastiana Koto Khoaraie, který odešel na věčnost v sobotu 17. dubna. Adresoval jej k rukám biskupa Johna Tlhomola z diecéze Mohale´s Hoek, kde byl tento první lesothský kardinál pastýřem po třicet šest let.

“S vděčností za svědectví zasvěceného života kardinála Khoraie jako obláta P. Marie Neposkvrněné, za jeho vytrvalé úsilí o podporu kěnžských povolání a jeho oddanost apoštolátu církve na poli vzdělání v Lesothu, se se rád připojuji k vašim modlitbám, aby jej náš nebeský Otec odměnil za neúnavnou práci a přijal jeho ušlechtilou duši do radosti svého věčného království,” čteme v telegramu papeže Františka, který na závěr všem, kdo oplakávají odchod zemřelého kardinála “v jisté naději na vzkříšení” uděluje apoštolské požehnání “jako závdavek útěchy a pokoje v Ježíši Kristu, našem Spasiteli”.

Kardinál Khoarai se narodil 11. září 1929 v Kaolingu, v tehdejší britské kolonii Basutsko. Pokřtěn byl ve svých jedenácti letech. Teologická studia absolvoval v semináři sv. Augustina v arcidiecézi Maseru, hlavního města tohoto dnes převážně křesťanského království, které je enklávou v území Jihoafrické republiky. Ještě během studií vstoupil do kongregace oblátů P. Marie Neposkvrněné. Na kněze byl vysvěcen 21. prosince 1956, dva dny po křtu svého otce. Působil na různých místech jako farář a představený v komunitě oblátů a posléze jako její provinciál a generální vikář arcidiecéze Maseru. 

Svatý papež Pavel VI. jej jmenoval biskupem nově ustanovené diecéze Mohale´s Hoek 10. listopadu 1977. Biskupské svěcení obdržel 2. dubna 1978 a v úřadě zůstal do roku 2014, do svých 84 let. V době jeho šestatřicetiletého působení v čele diecéze se počet pokřtěných v diecézi zvýšil o více než 20 procent a počet kněžských povolání přesáhl kapacity arcidiecézního semináře. Velký důraz kladl také na školství. Přičiněním biskupa Sebastiana Koto Khoaraie se katolická církev stala nejvýznamnější vzdělávací institucí v Lesothu.

Kardinálský sbor nyní čítá 224 kardinálů, z nichž by se 126 účastnilo případného konkláve.

(job)

20. dubna 2021, 11:12