Hledejte

Kardinál Edward Cassidy Kardinál Edward Cassidy 

Zemřel kardinál Edward Cassidy

Ve věku 96 let zemřel kardinál Edward Cassidy, emeritní předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů a dlouholetý vatikánský diplomat.

Kardinál Edward Cassidy zemřel dnes ráno v australském městě Newcastle. Narodil se v Sydney 5. července 1924. Do semináře Sv. Kolomby ve Springwoodu nastoupil v roce 1943 a teologická studia zahájil o rok později v Koleji sv. Patrika v Manly. Na kněze byl vysvěcen v roce 1949 v katedrále P. Marie v Sydney. Po dvouleté pastorační praxi odjel do Říma, aby studoval kanonické právo na Papežské lateránské univerzitě a od roku 1953 navštěvoval rovněž Papežskou církevní akademii, kde se školí budoucí vatikánští diplomaté.

Po dokončení právnických studií nastoupil na internunciaturu v Indii (1955-1962), dále pokračoval v diplomatické službě na nunciatuře v Dublinu (1962-1967) a poté v Salvadoru (1967-1969) a v Argentině (jeden rok). V roce 1970 byl jmenován pro-nunciem na Taiwanu a zároveň vysvěcen na biskupa. Také jeho další diplomatická služba pokračovala v nesnadném kontextu Dálného východu. Nejprve od roku 1973 v Bangladéši, který nedlouho předtím získal nezávislost, a posléze v Barmě. V roce 1979 byl jmenován apoštolským delegátem v Jihoafrické republice a pro-nunciem v Lesothu.

Od roku 1988 se vrátil do Vatikánu, kde se stal nejprve substitutem státního sekretariátu pro obecné záležitosti a záhy nato byl jmenovám předsedou Papežské rady pro jednotu křesťanů, v jejímž čele zůstal do roku 2001. Kardinálskou hodnost obdržel od papeže Jana Pavla II. v roce 1991. Krátce poté navštívil rovněž Karlovu univerzitu, kde jednal s tehdejším rektorem profesorem Radimem Paloušem o některých ekumenických otázkách.

(job)

10. dubna 2021, 16:46