Hledejte

Budova Vatikánského tribunálu Budova Vatikánského tribunálu 

Vatikánský tribunál bude soudit také kardinály a biskupy

Papež František dnešním apoštolským listem (formou motu proprio) zavedl změnu do soudního řádu Městského státu Vatikán, který schválil loni v březnu. Kromě případů, kterých se týká kánon 1405 § 1 Kodexu kanonického práva, budou po předchozím papežově souhlasu do kompetence vatikánského soudu spadat také kauzy, které se týkají biskupů a kardinálů.

Papež František toto rozhodnutí zdůvodňuje citací ze dvou koncilních dokumentů. Podle dogmatické konstituce o církvi druhého vatikánského koncilu jsou v církvi „všichni povoláni ke svatosti a dostali Božím ospravedlněním stejnou víru (...), a proto je mezi všemi opravdová rovnost v důstojnosti a v činnosti společné všem věřícím při budování Kristova těla“ (Lumen Gentium, 32). Pastorální konstituce o církvi v dnešním světě zase prohlašuje, že „všichni lidé mají tutéž přirozenost a tentýž původ. Byli vykoupeni Kristem, mají tedy totéž božské povolání a určení. Proto je třeba, aby se stále více uznávala základní rovnost všech“ (Gaudium et Spes, 29).  

Tyto principy, podotýká papež, se plně zrcadlí v Kodexu kanonického práva, podle něhož jsou si „všichni věřící rovni co do své důstojnosti a činnosti“ (kán. 208). Je tedy nasnadě, pokračuje nový papežský dokument, že se těmto hodnotám a zásadám musí přizpůsobit také vatikánský soudní řád. S výjimkou záležitosti, které se týkají věcí duchovních nebo s duchovními věcmi souvisejících, při nichž má právo soudit kardinály, legáty Apoštolského stolce a biskupy jedině římský biskup, budou všechny ostatní kauzy náležet do pravomoci vatikánského tribunálu. Jak nový dokument poznamenává, zaručí se tak vícestupňové soudní řízení ve shodě s mezinárodní právní praxí.

(jag)

30. dubna 2021, 14:52