Hledejte

Papež František s Jennifer Worthamovou,  28. prosince 2016 Papež František s Jennifer Worthamovou, 28. prosince 2016 

Vatikánsko-harvardské sympózium o prevenci sexuálního zneužívání

Třídenní virtuální sympózium věnované strategiím prevence a uzdravení v oblasti sexuálního zneužívání dětí probíhá ode dneška pod patronátem Vatikánu a Harvardské univerzity. Jeho moderátorkou je Jennifer Worthamová, doktorka z této prestižní americké vysoké školy, jejíž rodinu zneužívání v církvi bolestně zasáhlo.

Vatikánsko-harvardské sympózium, během něhož vystoupí přes 70 přednášejících z celého světa před publikem čítajícím 1300 účastníků, pozdravil rovněž papež František. V telegramu podepsaném vatikánským státním sekretářem a adresovaném kardinálu O´Malleymu, bostonskému aricbiskpovi a přesedovi vatikánské Komise na ochranu nezletilých, papež vítá tuto incicativu ve víře, že „přispěje ke zvýšení vědomí o závažnosti a rozsahu sexuálního zneužívání dětí a podpoří na všech úrovních společnosti efektivnější spolupráci pro vykořenění tohoto hlubokého zla“.

Konference se zabývá zneužíváním dětí v konfesních komunitách, ale také v širším smyslu, uvedla pro Vatikánský rozhlas Jennifer Worthamová. Kromě odborníků z oblasti zdravotnictví a prevence se jí zúčastní také dva kardinálové, již zmíněný Sean O´Malley a Blase Cupich z Chicaga. Mezi přednášejícími vystoupí rovněž laureát Nobelovy ceny míru (v roce 2018), konžský lékař a bojovník za lidská práva Denis Mukwege.

Jennifer Worthamová, která je výkonnou ředitelkou harvardské Inciativy pro zdraví, náboženství a spiritualitu, nemá k otázce zneužívání odtažitě vědecký přístup. Její rodní bratři byli v letech dospívání zneužíváni knězem, který byl blízkým rodinným přítelem. „Byla to pro naši rodinu velmi traumatická záležitost,“ vylíčila v rozhovoru pro anglickou sekci Vatikánského rozhlasu. Dědeček se podílel na stavbě farního kostela, babička pomáhala na faře s vařením, místního kněze jsme považovali za člena rodiny, říká. O to větší šok prožila, když se bratři odvážili svěřit se svými prožitky.  Spolu s matkou odešla z církve a hledala vnitřní uzdravení v jiných komunitách. Až po 25 letech se vrátila do farního kostela a pocítila volání k odpuštění a práci pro uzdravení podobných ran. V roce 2016 napsala list papeži Františkovi a dostala obratem odpověď  a navíc pozvání k osobnímu setkání při generální audienci. „Když jsem se s ním potkala, viděla jsem, že je hluboce odhodlán tento problém řešit,“ dodává Jennifer Worthamová s tím, že „katolická církev na této věci skutečně usilovně pracuje.“

(job)

8. dubna 2021, 14:21