Hledejte

Profesor Stefano Zamagni, předseda Papežské akademie sociálních věd Profesor Stefano Zamagni, předseda Papežské akademie sociálních věd 

Profesor Zamagni: Farmaceutické firmy drží celý svět v šachu

„Papež dobře ví, že v těchto posledních třiceti letech došlo ke změně s historickým dosahem, že totiž ekonomická sféra vládne politické,“ říká v rozhovoru pro Vatikánský rozhlas předseda Papežské akademie sociálních věd a známý ekonom profesor Stefano Zamagni.

V západní společnosti je považován za hlavního hrdinu ten, kdo dokáže přimět masy ke konzumu. Znamená to, že o práci se uvažuje výlučně v tomto klíči využitelnosti, zatímco - jak připomínal už sv. Jan Pavel II.-  práce nemá jen tuto dimenzi, nýbrž je rovněž výrazem lidské důstojnosti, konstatuje Stefano Zamagni

„Sociální učení církve bije na poplach. Zdá se totiž, že základním prvkem dnešní společnosti je přístup ke konzumu. Abychom navrátili do centra věcí ekonomický, politický a kulturní diskurs, téma práce, je dobré vrátit se k dávnému způsobu uvažování, sahajícímu dokonce až ke sv. Benediktu z Nursie. Jeho známé heslo Ora et Labora představovalo epochální zlom, protože kladlo práci na stejnou úroveň jako modlitbu. Dříve tomu tak nebylo. Proto papež dnes cítí nutnost připomínat všem, že je potřeba revidovat naše pojetí práce.“

Otázka rozvoje zahrnuje tři dimenze – jednak ekonomický růst, dále oblast sociálně-vztahovou a konečně duchovní, pokračuje profesor Zamagni a dodává, že naše doba obětuje na oltáři růstu obě dvě další dimeze. Proto papež v encyklice Fratelli tutti klade důraz na to, aby politické ideje znovu začaly řídit ekonomiku a nikoli naopak.  Nyní totiž dochází k tomu, že „mnoho politiků už nemá svobodu jednat a rozhodovat pro společné dobro, protože jsou doslova vydíráni ekonomickými a finančními potentáty,“ dodává předseda Papežské akademie sociálních věd. Svá slova dokládá pohledem na současnou situaci:

„Stačí se podívat na to, co se děje během této pandemie s očkováním. Jak je možné, aby pět farmaceutických firem drželo v šachu celý svět, miliardy lidí, a nedovolily jiným firmám produkci vakcín, na něž mají licenci? Je to skutečně závažné. Nikdy bych něco takového nečekal. Nikdo netvrdí, že firmy, které vyvinuly vakcíny, nemají získat spravedlivý výdělek, ale nemůžeme tolerovat situaci, kdy jde o ohrožení smrtí, a pomoc se odmítá ve jménu principů soukromého práva, které v této situaci není na místě: bylo by třeba aplikovat normy veřejného práva.  Mnoho intelektuálů, a dokonce i osvícených, se dopouští chyby – a chci věřit, že tak činí v dobré víře. Týká se to také jiných otázek. Proč se nedaří nastolit pořádek ve sféře finanční spekulace? Proč není možné zavřít daňové ráje, které tu nebyly vždycky. Lidé si myslí, že finanční ráje odedávnou doprovázely finanční svět. To není pravda. Vznikly před čtyřiceti lety. Podobných příkladů je celá řada. Právě proto papež říká, že v těchto situacích musí politika získat převahu nad ekonomikou – ovšem samozřejmě má na mysli politiku demokratickou.“  Říká profesor Stefano Zamagni, předseda Papežské rady sociálních věd.

(job)

19. dubna 2021, 16:38