Hledejte

Setkání Jana Pavla II. s rabínem Toaffem před římskou synagogou Setkání Jana Pavla II. s rabínem Toaffem před římskou synagogou 

Před 35 lety Jan Pavel II. navštívil římskou synagogu

Dnes uplynulo 35 od historické návštěvy Jana Pavla II. v římské synagoze. Současný vrchní rabín Říma zdůrazňuje, že toto gesto ze základu změnilo vztahy mezi Židy a katolíky. Připomíná také, že právě během této návštěvy vyslovil papež proslulá slova, nazývající Židy „staršími bratry ve víře”.

Rabín Riccardo di Segni vzpomíná na historicky první papežskou návštěvu v synagoze na stránkách italského deníku La Repubblica. Připomíná, že volba Karola Wojtyły na Petrův stolec vzbudila v první chvíli v židovské společnosti určité obavy. Mluvilo se o polskym katolicismu, jako silně prosáklém antisemitismem, někteří si všímali data volby, které odpovídalo dni, kdy bylo v roce 1943 zlikvidováno římské ghetto a jeho obyvatelé odvezeni do Auschwitz. Rabin di Segni nicméně poznamenává, že názor se změnil velmi rychle, když se rozšířily poznatky z biografie Jana Pavla II., svědčící o jeho dobrých vztazích s Židy. Připomíná také, složitý politický kontext doprovázející návštěvu. Izraelský stát byl uznán ze strany Svatého stolce až v roce 1993.

Rabín di Segni prozrazuje některé podrobnosti ze zákulisí příprav této návštěvy. Píše, že idea povstala při obědě s papežskými spolupracovníky. Tehdejším římský rabín přijal návrh na návštěvu s velkým překvapením, ale také jako výzvu. Přesvědčil pro akci evropské rabíny a radši se vyhnul izraelským, kteří by mohli představovat problém, konstatuje rabín di Segni. „Papež Wojtyła si dokonale uvědomoval, že obraz řekne více než slova. Jeho objetí s rabínem Eliem Toaffem se stalo ikonou této návštěvy, která způsobila, že dosavadní nedorozumění v oboustranných vztazích začala mizet,” vzpomíná di Segni.

Ve stopách Jana Pavla II. pokračovali také jeho nástupci. Benedikt XVI. navštívil římskou synagogu 17. ledna 2010 a papež František o šest let později.

(job)

13. dubna 2021, 16:31