Hledejte

Vatican News

Před 16 lety zemřel Jan Pavel II.

Papež Jan Pavel II. odešel do Otcova domu 2. dubna 2005. Toho roku připadalo dnešní datum na sobotu, papež Wojtyla zemřel o vigilii neděle uzavírající velikonoční oktáv, nazývané také nedělí Božího milosrdenství nebo In albis, podle bílého roucha, které novokřtěnci toho dne naposled oblékali k bohoslužbě. Letos se výročí překrývá s Velkým pátkem. Videozáznam připomíná poslední velkopáteční Křížovou cestu, které Jan Pavel II. asistoval již pouze ze své kaple. Rozjímání k ní tehdy napsal kardinál Joseph Ratzinger.

(job)

2. dubna 2021, 11:41