Hledejte

Před 16 lety zemřel Jan Pavel II.

Papež Jan Pavel II. odešel do Otcova domu 2. dubna 2005. Toho roku připadalo dnešní datum na sobotu, papež Wojtyla zemřel o vigilii neděle uzavírající velikonoční oktáv, nazývané také nedělí Božího milosrdenství nebo In albis, podle bílého roucha, které novokřtěnci toho dne naposled oblékali k bohoslužbě. Letos se výročí překrývá s Velkým pátkem. Videozáznam připomíná poslední velkopáteční Křížovou cestu, které Jan Pavel II. asistoval již pouze ze své kaple. Rozjímání k ní tehdy napsal kardinál Joseph Ratzinger.

(job)

2. dubna 2021, 11:41