Hledejte

Papežská gregoriánská univerzita Papežská gregoriánská univerzita 

Papežská univerzita rozšiřuje zázemí pro boj proti zneužívání

Centrum pro ochranu nezletilých působící při Papežské gregoriánské univerzitě rozšiřuje obor své působnosti. Jak informovalo vedení školy, bude přeměněno v Institut antropologie, který nabídne interdisciplinární studia zaměřená na otázky důstojnosti člověka a péče o ty, kdo jsou nejvíce vystaveni ohrožení. Stane se tak jedním z největších středisek nabízející vzdělání v oblasti prevence sexuálního zneužívání ve světovém měřítku. Činnost institutu bude zahájena 1. září letošního roku.

Prohlášení rektora Gregoriánské univerzity mluví o “historickém rozhodnutí”, které potvrzuje a posiluje zaangažovanost této univerzity v ochraně nezletilých a jiných bezbranných lidí. “Tato transformace prohloubí rovněž interdisciplinární rozměr výchovy a bádání, všeobecně uznávaný za základ pro řešení problémů spojených se zneužíváním a jeho předcházení,” napsal P. Nuno da Silva Gonçalves.

Nový institut – jak čteme v prohlášení – má vytvořit institucionální rámec pro dosavadní činnost Centra na ochranu nezletilých. Bude mít vlastní katedru a možnost udělovat nejen diplom, ale také vědecké tituly: licenciát v oboru ochrany nezletilých a doktorát v oboru antropologie.

Dosavadní Centrum na ochranu nezletilých bylo založeno v roce 2021 s cílem poskytnout církvi profesionální podporu v prevenci zneužívání a péči o oběti sexuálního násilí. Zaměřovalo se nejen na vzdělávací programy, ale také zajišťování prostředků pro bádání v oblasti prevence sexuálního zneužívání dětí. Další etapou bylo rozšíření oblasti vědecké práce na všechny zranitelné osoby. Postupem času a vzhledem ke stále větší citlivosti k těmto otázkám se Centrum stalo vědeckou autoritou po celé světě a rostoucí poptávka přiměla vedení Gregoriánské univerzity k rozšíření oblasti jeho vědeckého zájmu.

(job)

28. dubna 2021, 14:41