Hledejte

Modlitba v ramadánu (Pákistán) Modlitba v ramadánu (Pákistán) 

Křesťané a muslimové: svědci naděje

„Půst, modlitba, almužna a jiné zbožné úkony nás přibližují k Bohu, našemu Stvořiteli, a ke všem lidem, s nimiž žijeme a pracujeme, a pomáhají nám kráčet cestou bratrství“, píše předseda Papežské rady pro mezináboženský dialog v blahopřejném poselství k letošnímu ramadánu, které adresoval muslimům celého světa. Ramadán, pro muslimské věřící měsíční půst, letos začal 13. dubna a vyvrcholí svátkem přerušení půstu, Íd al-Fitr, 12. května.

Kard. Ayuso Guixot dal svému poselství titul „Křesťané a muslimové: svědci naděje“. Jak totiž poznamenává, „právě naději v těchto časech nejvíce potřebujeme“, a proto v listě sdílí několik úvah o této ctnosti: „Naděje pramení z našeho přesvědčení, že problémy a zkoušky mají smysl, hodnotu a účel, jakkoli z naší strany jen stěží chápeme jejich příčiny a nenacházíme východiska. Naděje v sobě chová přesvědčení o dobru v srdci každého člověka. V zoufalých a obtížných situacích totiž pomoc a s ní také naděje přicházejí, odkud bychom je nikdy nečekali. Jako křesťané a muslimové jsme povoláni k tomu, abychom naději vnášeli do nynějšího i budoucího života, svědčili o ní, budovali ji a odčiňovali její absenci u lidí, kteří propadají beznaději“, uzavírá předseda Papežské rady pro mezináboženský dialog v poselství k letošnímu ramadánu.

(jag)

17. dubna 2021, 14:06