Hledejte

ilustrační foto ilustrační foto 

Konference o ochraně nezletilých ve Varšavě

Papežská Komise pro ochranu nezletilých organizuje ve Varšavě mezinárodní konferenci určenou pro církve ve střední a východní Evropě. Informuje o tom zpráva z plenárního zasedání této vatikánské instituce, které probíhalo v minulém týdnu virtuální formou. Varšavská konference měla proběhnout už před rokem, kvůli pandemii však byla odložena.

Jak čteme ve vatikánském sdělení, zářiová konference potrvá čtyři dny a bude probíhat pod heslem: Naše společné poslání v ochraně Božích dětí. Členové komise naváží dialog s biskupy, řeholníky a laickými představiteli církví různých obřadů, aby dobře pochopili potřeby a úkoly, s nimiž se setkávají při zavádění strategií prevence a péče o ty, kdo byli zraněni v důsledku zneužívání ze strany duchovních osob. Českou republiku bude zastupovat pražský světící biskup Zdenek Wasserbauer.

Zpráva z plenárního zasedání informuje také o dobrém přijetí Juana Carlose Cruz, kterého před měsícem jmenoval do komise papež František. Patří mezi oběti suspendovaného kněze Fernanda Karadimy, neblaze proslulého kvůli zneužití mnoha dospívajících chlapců a mladých mužů, který se stal symbolem sexuálních skandálů v chilské církvi. Cruz vyjádřil naději, že jeho podíl na práci Papežské komise bude pobídkou k většímu nasazení církve v pozornosti, přijetí a pomoci obětem zneužívání.

(job)

26. dubna 2021, 16:13