Hledejte

Ikona casamarských mučedníků Ikona casamarských mučedníků 

Kardinál Semeraro při beatifikaci v Casamari: „Láska přemáhá strach“

Prefekt Kongregace pro svatořečení, kard. Marcello Semeraro, dnes v opatství Casamari, vzdáleném zhruba sto kilometrů jižně od Říma, slavil beatifikační liturgii cisterciáckých mučedníků ze sklonku 18. století, ctihodného Simeona Cardony a pěti druhů, mezi nimiž je také původem český kněz, P. Jan Chryzostom Dominik Zavřel O.Cist., mučedník eucharistie.

Dominikán Jan Zavřel pocházel z Chodova v pražské arcidiecézi a vyučoval teologii v římském klášteře sv. Sabiny. Se svolením představených přestoupil roku 1776 k cisterciákům trapistické reformy do Casamari, kde o rok později složil slavné sliby a brzy se stal převorem a později novicmistrem. Když 13. května (což bude den liturgické památky nových blahoslavených) 1799 vtrhla do opatství francouzská vojska, vracející se z Neapole, a přes dobré přijetí začala klášter plenit, o. Zavřel dvakrát posbíral rozházené hostie – nejprve v kostele a poté v kapli klášterní infirmerie, kde setrval v adoraci se dvěma spolubratry. Zde je překvapili opilí vojáci a když se otec Zavřel potřetí snažil uchránit Nejsvětější svátost, byl ubit mečem. Zemřel se slovy: “Ježíš, Maria”. Jeho podrobnější životopis najdete ZDE.

Jak v homilii poznamenal kard. Semeraro, „noví blahoslavení nebyli válečníci ani komiksoví hrdinové, nýbrž zcela normální, bázliví a zranitelní lidé, jako my všichni zejména za nynější pandemie, která si také v Casamari vyžádala své oběti (zemřel zde opat Eugenio Romagnuolo). Tehdejší opat před francouzskými vojsky uprchl do Palerma a beatifikovaný převor Simeone Cardona se zprvu před vojáky schoval do zeleninové zahrady kláštera, ale když viděl osud svých spolubratrů, vrátil se zpět“.

Prefekt Kongregace pro svatořečení proto vyvodil, že také náš život věřících se „nikdy neobejde bez duchovního boje. Neexistuje totiž snadné křesťanství. (...) Nikdo z nás nemůže vytrvat v následování Krista bez strastí a konfliktních situací, avšak dokonalost duchovního života spočívá v uznání nekonečné Boží lásky a vlastní slabosti“. Z této perspektivy, pokračoval kard. Semeraro, také máme nahlížet na svědectví nových blahoslavených, a přitom důvěřovat v Otcovu péči. Zároveň však máme bdít, neboť, jak moudře upozorňuje sv. Ignác ve svých Duchovních cvičeních (315,325), „nepřítel zveličuje náš strach, aby ochromil naši svobodu a vzdálil nás od Boha. Jedině předstoupíme-li před Boha v celé své slabosti, naučíme se nepodléhat strachu, nýbrž dáme se Bohem milovat, což je počátek víry“, zakončil prefekt Kongregace pro svatořečení v italském Casamari.

(jag)

17. dubna 2021, 13:52