Hledejte

Bohoslužba na půdě Katolické univerzity Nejsvětějšího Srdce v Miláně, 18. dubna 2021 Bohoslužba na půdě Katolické univerzity Nejsvětějšího Srdce v Miláně, 18. dubna 2021 

Kardinál Parolin k 100. výročí milánské univerzity: Jedině Zmrtvýchvstalý léčí krize

Katolická univerzita Nejsvětějšího srdce v Miláně slaví sté výročí založení. Při té příležitosti sloužil vatikánský státní sekretář mši pro její studenty a učitele. Kardinál Parolin v homilii připomněl, že každá univerzita je povolána především k tomu, aby v mladých lidech otevírala vnímavost pro krásu poznání. Dodal také, že při tomto „otevírání“ nejde výlučně o získávání informací a technických dovedností, ale také o poznání, jehož cílem je hledat moudrost.

Kardinál Parolin povzbudil akademickou obec milánské univerzity, aby se nezalekla toho, co papež František nazývá “katastrofou” v oblasti vzdělání, způsobenou pandemií. „Je zapotřebí, aby se všichni, kdo se angažují ve školství, nyní zaměřili na formaci zralých lidí, kteří dokáží vytyčit novou cestu pro rozvoj a lidstvo,“ řekl vatikánský státní sekretář.

V návaznosti na nedělní evangelium, kde se četlo o Ježíšově setkání s apoštoly po zmrtvýchvstání, kardinál Parolin připomněl přestrašenost učedníků (srov. Lk 24,37), kteří se domnívali, že vidí ducha Toho, kterého zradili a opustili a který se s nimi přichází vypořádat. Zdůraznil, že překroucený obraz děsivého Boha je plodem našich projekcí a obav, ze kterých nás Zmrtvýchvstalý léčí. Jedině On nám může dát sílu k překonání krizí, včetně té současné.

Představujeme si Boha spíše jako Pána než jako Otce, vnímáme ho jako revizora a přísného soudce. „Ježíš svými gesty a slovy otevírá učedníkům mysl, aby prohlédli jak falešný je jejich obraz Boha. Ukazuje jim své rány, znamení lidské křehkosti, které přijal, aby člověka zachránil, nikoli ničil,“ řekl v homilii vatikánský kardinál. Zdůraznil, že žádná naše rána z minulosti, žádný hřích není překážkou pro Boží lásku. Jeho velikost spočívá právě v lásce, která přetváří v dobro všechno, dokonce i utrpení a smrt. „Velikonoce slavíme v plnosti pokud přecházíme od strachu z Boha k důvěře v Něho, od uzavřenosti v sobě ke otevřenosti pro Jeho lásku,“ řekl kardinál Parolin.  

(job)

19. dubna 2021, 16:35