Hledejte

Ilustrační foto Ilustrační foto 

Gregoriána otevírá obor judaismus a židovsko-křesťanské vztahy

Kongregace pro katolickou výchovu oficiálně schválila obor judaismus a židovsko-křesťanské vztahy na Papežské Gregoriánské univerzitě.

Jak říká koordinátor těchto studií otec Etienne Vetö SJ, jde o rozhodnutí historického významu, protože Svatý stolec tímto gestem uznává, že poznání judaismu představuje integrální součást křesťanské víry a teologie. Do licenciátního programu se zaangažovali rovněž Židé z římské židovské obce.  Hovoří otec Vetö:

„V judaismus jsou naše kořeny, nikoli pouze ve smyslu minulosti. Pro strom nejsou kořeny minulostí, nýbrž současností, protože z nich čerpá životodárné šťávy. Podobně také my máme nadále čerpat z židovství.  Z něho pochází mnoho prvků, náležejících k podstatě křesťanství. Poznání jediného Boha, který je láska, stvoření člověka k Božímu obrazu, význam těla a duše, otázka spásy, hříchu a odpuštění, ale rovněž očekávání Meisáše. Uvědomujeme si, že v posledních dvou tisících let se křesťanství a židovství rozvíjelo ve vzájemné opozici, proto jsme ztratili povědomí o společných prvcích, které jsou podstatou naší identity. Důležitým aspektem našich studií je to, že téměř polovina přednášejících jsou Židé. Když nás před dvěma lety přijal papež František, kladl důraz na to, že je důležité nejenom studium tradice druhého, ale zejména společné studium. A již nyní vidíme, že křesťané, kteří prohlubují znalosti o judaismu, získávají větší vědomí o vlastní víře. Totéž ale říkají také Židé, kteřá u nás přednášejí. Jeden rabín mi řekl: Když jsem k vám přišel, myslel jsem si, že budu pouze učit křesťan, kdo jsou Židé, ale postupem času jsem zjistil, že také já začínám stále lépe rozumět svojí tradici.“

(job)

10. dubna 2021, 16:48