Hledejte

Ilustrační foto Ilustrační foto 

Gambino: Prarodiče předávají víru, pamět a identitu

“Jsem s vámi každý den, tak zní heslo prvního Mezinárodního dne prarodičů a lidí pokročilého věku. Jeho cílem je upozornit na význam předávání víry a mezigeneračního dialogu.

 Podle Gabrielly Gambino, podsekretářky Úřadu pro laiky, rodinu a život, jsou slova zvolená papežem za motto Dne prarodičů výrazem “pedagogiky vlídnosti”. Jednak připomínají Pánovu blízkost v každém životním okamžiku a podruhé poukazují na to, jak se mladí a staří navzájem potřebují.

“Prarodiče mohou sehrát rozhodující roli pro víru svých vnuků a mladé generace, a to nejen v předávání víry a vztahu s Bohem, ale také v předávání paměti, hodnot a kořenů, které dovolují mladým lidem pochopit kým jsou a odkud pocházejí. Na Augustinovu otázku: “Odkud přicházím a kam směřuji?” má naše mládež odpovídat při pohledu na své prarodiče, kteří jim připomínají, kým jsme a odkud přicházíme. Předávání víry má dnes zvláštní význam v mezigeneračním dialogu, vzhledem k tomu, že v naší sekularizované společnosti rodiče často nejsou schopni uvést své děti do zkušenosti víry,” říká Gabriella Gambino z vatikánského Úřadu pro laiky, rodinu a život.

(job)

23. dubna 2021, 16:53