Hledejte

Mezinárodní den bratrství (4.2.2021) Mezinárodní den bratrství (4.2.2021) 

Výbor pro lidské bratrství uspořádal první fórum o ženách

Výbor pro lidské bratrství v tomto týdnu hostil v Abú Dhábí první virtuální fórum o ženách, kterého se účastnily ředitelky různých agentur OSN, politické představitelky řady států a zástupkyně neziskových organizací, mezi nimiž nechyběla marocko-francouzská aktivistka Latifa Ibn Ziaten, letošní nositelka ceny za Lidské bratrství. Hostitelský stát zastoupila ministryně kultury a mládeže Spojených arabských emirátů, Noura Al Kaabi.

Z příspěvků, které během fóra zazněly, vyplynul požadavek na podporu ženského podnikatelského sektoru, ale také na zásadnější ochranu žen proti domácímu násilí a obchodu s lidmi. Ekonomka Epsy Campbell Barrová kupříkladu zdůraznila, že vinou pandemie Covidu-19 poprvé za poslední tři desetiletí hrozí, že se zastaví ekonomický rozvoj aktivit, spravovaných ženami, a proto je zcela zásadní uvolnit fondy na tento účel. Podle ministryně Al Kaabi zareagovaly Spojené arabské emiráty na tuto situaci tím, že poskytly ženám a především matkám možnost práce z domu a zamezily jejich znevýhodnění na trhu práce.

Za pandemie rovněž vzrostlo domácí násilí na ženách, jemuž lze předcházet jedině výchovou od útlého věku. “Úcta k hodnotě ženy musí začínat již u malého děvčátka, které si musí uvědomit, že je rovno všem ostatním lidem na této planetě a jeho přání jsou stejně tak důležitá”, poznamenala výkonná ředitelka Populačního fondu OSN, panamská lékařka Natalia Kanemová. Letošní laureátka Ceny za lidské bratrství, Latifa Ziatenová, v této souvislosti seznámila s projektem na založení centra pro ženy a dívky, které se ocitly v nesnázích během pandemie.

“Mezilidského bratrství nelze dosáhnout bez účasti žen” – toto přesvědčení papeže Františka a imáma al-Tajíba v závěrečném vystoupení tlumočil generální sekretář Výboru pro lidské bratrství, egyptský soudce Mohamed Abdelsalam, který zároveň podotkl, že toto první virtuální setkání vůdčích ženských lídrů je pouze začátkem příštích snah, které výbor zamýšlí vyvíjet na ochranu práv žen a jejich větší podíl na moci. Dodejme, že iniciativě věnoval pozornost místní tisk.

(jag)

11. března 2021, 12:37