Hledejte

Ilustrační foto Ilustrační foto 

Světový den migrantů a uprchlíků : nikoli „oni“ a „tamti“, nýbrž jen „my“

Svatý stolec zveřejnil téma příštího Světového dne migrantů a uprchlíků, jehož 107. ročník připadne na neděli 26. září. Národní den emigrantů v katolické církvi vyhlásil v roce 1914 papež Pius X., aby upozornil na italské vystěhovalce, kteří hledali štěstí v zahraničí. Původně připadal na druhou neděli po slavnosti Zjevení Páně, dnes se ale v katolické církvi slaví poslední zářijovou neděli. Organizace spojených národů naopak v roce 2000 vyhlásila Světový den uprchlíků, který připadá na 20. červen a připomíná přijetí Úmluvy OSN o právním postavení uprchlíků – tzv. Ženevské konvence (28.7.1951) a zároveň vyjadřuje solidaritu s Afrikou, kde se na toto datum tradičně slaví Den uprchlíků v Africe.

V katolické církvi se přípravou Světového dne migrantů a uprchlíků zabývá sekce pro migranty a uprchlíky vatikánského Úřadu pro integrální lidský rozvoj, které předsedá osobně papež František. Jak informovala, Svatý otec zvolil titul k poselství k letošnímu Světovému dni migrantů a uprchlíků z encykliky Fratelli tutti, kde vyzývá, aby se již neuvažovalo v kategoriích “oni” a “tamti”, nýbrž výlučně “my” (“Až jednou tato zdravotní krize pomine, bylo by nejhorší odpovědí vrhnout se ještě hlouběji do horečného konzumního stylu života a do nových forem sobecké sebezáchovy. Kéž Bůh dá, abychom po tom všem už v naší mentalitě nebyli „oni“ a „tamti“, nýbrž jen „my“, píše Svatý otec v 35. kapitole své poslední encykliky). Poselství, jehož název tudíž zní: »Ke stále širšímu “my”«, se bude věnovat zejména péči o společnou rodinu, která se spolu s péčí o společný domov zaměřuje na stále větší vzájemnou vstřícnost. Jako obvykle zmíněný vatikánský úřad každý měsíc přinese multimediální a informační materiál, který toto téma nadále prohloubí prostřednictvím reflexí teologů či odborníků z jiných oblastí.

(jag)

2. března 2021, 13:11