Hledejte

S. Nuria Calduch-Benages S. Nuria Calduch-Benages 

Sekretářkou Papežské biblické komise se stává španělská řeholnice

Papež František jmenoval dva nové členy římské kurie, pocházející ze Španělska: sestra Nuria Calduch Benagesová se stává sekretářkou Papežské biblické komise, kdežto její krajan Daniel Arasa, děkan Fakulty sociální a institucionální komunikace na římské Papežské univerzitě Santa Croce obohatí svou profesionální zkušeností vatikánský Úřad pro komunikaci jako jeho poradce.

Druhý post v Papežské biblické komisi, která byla založena roku 1902, tak bude poprvé zastávat žena a řeholnice. Zmíněná komise spadá pod Kongregaci pro nauku víry a předsedá jí prefekt tohoto vatikánského úřadu, v současnosti kard. Luis Ladaria. Sekretáři byli dosud vždy jmenováni kněží, jedenkráte pak biskup. S. Nuria Calduch Benagesová (nar. 1957) nahradí jezuitu Pietra Bovatiho, který byl devátým sekretářem komise. Sama je členkou komise od roku 2014 a o dva roky později (2016) byla zvolena do komise pro studium o ženském diakonátu (2016-2019). Sestra Benagesová vyučuje Starý zákon na Teologické fakultě Papežské Gregoriánské univerzity a je hostující profesorkou na Papežském biblickém institutu, který také absolvovala. Ještě předtím vystudovala v Barceloně anglistiku a germanistiku.

Padesátiletý Daniel Arasa vystudoval žurnalistiku a teologii a dále se specializoval na rozhlas a televizi. Doktorát obdržel na Fakultě sociální a institucionální komunikace Papežské univerzity Santa Croce, kde od roku 2001 vyučuje a nyní ji vede ve funkci děkana. Pracoval jako novinář pro agenturu Europa Press a koordinoval komunikaci během konání různých Světových dní mládeže. Podílí se na redakci odborného časopisu, věnovaného církvi, komunikaci a kultuře (Church, Communication and Culture) a je autorem četných knih o těchto tématech.

(jag)

 

11. března 2021, 12:41