Hledejte

Loňská křížová cesta Loňská křížová cesta  

Papežské bohoslužby ve Svatém týdnu

Tiskové středisko informovalo o průběhu Svatého týdne ve Vatikánu, který také letos ovlivní karanténní opatření. Velikonoční triduum ve Vatikánské bazilice zahájí děkan kardinálského sboru, kard. Re, kdežto meditace ke křížové cestě na Svatopetrském náměstí připraví italští skauti a dospívající z jedné římské farnosti.

Dvanáct měsíců po prvních pandemických Velikonocích také letos poznamená ústřední obřady celého liturgického roku snaha o zamezení dalšího šíření covidové nákazy. Svatý týden ve Vatikánu se tudíž ponese v jiných časech a rytmech a bez zástupů poutníků, které běžně zaplňovaly náměstí sv. Petra. Papežské bohoslužby proběhnou za omezené účasti věřících a za respektování hygienických nařízení, upřesnil vatikánský tiskový mluvčí.

Květná neděle

Obřady Květné (pašijové) neděle na památku Ježíšova vjezdu do Jeruzaléma povede papež František u oltáře Katedry ve Vatikánské bazilice (v 10,30 hodin). Připomeňme, že diecézní dny mládeže, které se na Květnou neděli dříve konaly, papež vloni přeložil na slavnost Ježíše Krista Krále, tedy na poslední neděli liturgického roku.

Mše při svěcení olejů a čtvrtek Svatého týdne

Dopolední mše na Zelený čtvrtek (missa chrismatis), při které diecézní kněží koncelebrují se svým biskupem, se bude konat v deset hodin dopoledne opět u oltáře Katedry ve Vatikánské bazilice. Bude jí předsedat papež František, jehož přítomnost se ovšem nepředpokládá při večerní mši na památku Večeře Páně (v 18 hodin), kdy bude hlavním celebrantem kard. Giovanni Battista Re, děkan kardinálského sboru.

Velký pátek

Za papežovy účasti proběhnou velkopáteční obřady – bohoslužba slova z Památky umučení Páně (v 18 hodin ve Vatikánské bazilice) a křížová cesta (ve 21 hodin), která se opětovně z římského Kolosea přemístí na prostranství před Svatopetrskou bazilikou. Jak sdělil tiskový mluvčí Svatého stolce, textů k rozjímání při čtrnácti zastaveních této pobožnosti se letos ujali členové jedné skautské skupiny ze středoitalské Umbrie (Asociace italského katolického skautingu z města Foligno) a děti, které docházejí na katechismus před prvním svatým přijímáním a biřmováním v římské farnosti Svatých ugandských mučedníků.

Křížovou cestu doprovodí dětské výkresy a meditace

Nevšední bude také výtvarný doprovod jednotlivých zastavení při křížové cestě, která bude jako obvykle přenášena celosvětovým satelitním vysíláním. Vytvořily jej děti ze dvou dětských římských domovů ve věku tří až osmi let.

Bílá sobota a slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Velikonoční vigilii ze slavnosti Zmrtvýchvstání Páně zahájí papež František na Bílou sobotu v 19,30 hodin opět u oltáře Katedry, odkud také o následující neděli, v den slavnosti, po dopolední mši svaté (od 10 hodin) pronese požehnání Urbi et Orbi. V pondělí ve velikonočním oktávu se papež obrátí k věřícím při polední mariánské modlitbě z knihovny Apoštolského paláce.

(jag)

24. března 2021, 09:51