Hledejte

Jedna ze šesti řeholnich z kongregace Chudých sester, které položily život v Kongu (s. Belleri) Jedna ze šesti řeholnich z kongregace Chudých sester, které položily život v Kongu (s. Belleri) 

Papež uznal hrdinství řeholnic, které se obětovaly pro nemocné ebolou

Papež František při audienci pro prefekta Kongregace pro svatořečení, kard. Marcella Semerara, podepsal sedm dekretů, které uznávají hrdinský stupeň ctností čtyř mužů a tří žen. Patří k nim tři italské misionářky, které před šestadvaceti lety zemřely při epidemii eboly v Kongu.

Papež již koncem února otevřel cestu k beatifikaci tří jejich spolusester. Nyní prohlásil za ctihodné další tři členky kongregace Chudých sester, kterou založil bl. Luigi Maria Palazzolo. Jsou to:.

s.Annelvira Ossoli (občanským jménem Celeste Maria, 1936-1995)

s. Vitarosa Zorza (občanským jménem Maria Rosa, 1943-1995), a

s. Danielangela Sorti (občanským jménem Anna Maria, 1947-1995).

Titul ctihodný od nynějška přísluší také někdejšímu arcibiskupovi sicilského Monreale.

Mons. Mercurio Maria Teresi (1742-1805) v druhé polovině osmnáctého století zasvětil čtyřicet let pastorační služby neúnavnému hlásání evangelia na rodné Sicílii, kam, mimo jiné, opětovně pozval Tovaryšstvo Ježíšovo.

Hrdinského stupně ctností dále dosáhli:

o. Cosme Muñoz Pérez (1573-1636), španělský diecézní kněz, žijící na přelomu 16. a 17. století, který založil ženskou řeholní kongregaci Dcer pod záštitou Panny Marie,

o. Salvador Valera Parra (1816-1889), španělský diecézní kněz, který zemřel na sklonku 19. století při epidemii cholery, a konečně

švýcarský františkán o. Leone Veuthey (1896-1974), který po druhé světové válce založil hnutí zvané Kruciáta lásky.

(jag)

 

18. března 2021, 13:13