Hledejte

Kongregace pro nauku víry Kongregace pro nauku víry 

Kongregace pro nauku víry: Nemožnost žehnání stejnopohlavních svazků

Kongregace pro nauku víry odpověděla na doručenou pochybnost ohledně možnosti udělovat požehnání stejnopohlavním svazkům. Zároveň uvedla, že tím nemíní soudit dotčené osoby.

Vatikán. Církev nedisponuje mocí udělit požehnání svazkům stejného pohlaví, které proto nemůže být “považované za dovolené”. Není tedy dovoleno, aby kněží žehnali homosexuální páry, které žádají o nějaký typ církevního uznání jejich svazku.

Dokument spadá do rámce “upřímné vůle přijmout a doprovázet homosexuální osoby, kterým se nabízí cesty růstu ve víře”, jak to ustanovuje také exhortace Amoris laetitia, která mluví o “potřebné pomoci nabídnuté homosexuálním osobám k pochopení a plnému uskutečnění Boží vůle v jejich životě”. Bude tedy potřeba posoudit pastorační plány a návrhy v tomto směru, včetně těch, které se týkají požehnání těchto svazků.

Zásadně důležitým je v textu Kongregace pro nauku víry rozlišení mezi osobami a svazky. Záporná odpověď ohledně požehnání svazků neznamená totiž žádný soud o jednotlivých dotyčných osobách, které “musí být přijímány s úctou, soucitem a ohleduplností” a bez “jakéhokoliv náznaku nespravedlivé diskriminace”, což je postoj dokumentů Magisteria.

(Vatican News)

16. března 2021, 09:50